PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Bezcenna wiedza zawarta w Księdze Wieczystej

Robert Tomaszewski
27 sierpnia 2012
Budowa
Działki

Wiedza zawarta w Księgach Wieczystych jest niezbędna, do podjęcia decyzji o kupnie działki. Przed zakupem nieruchomości koniecznie należy zapoznać się z poszczególnymi działami księgi, która jest ogólnie dostępna w Sądach Rejonowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy znać tylko numer KW, a informacje tam zawarte pozwolą uniknąć niepotrzebnych problemów i sprawnie przeprowadzić transakcję.

Właściciel nieruchomości

Podstawową informacją, jaką możemy wyczytać z księgi, jest określenie właściciela nieruchomości. Inne istotne informacje to – czy nie jest obciążona hipoteką i czy nie jest prowadzone przypadkiem postępowanie komornicze.

Informacje na temat księgi można uzyskać bezpośrednio w sądzie. Znając jej numer, możemy to zrobić także przy użyciu przeglądarki internetowej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości (w odpowiedniej zakładce). Obecnie funkcjonują jeszcze księgi wieczyste w formie papierowej, ale większość widnieje już w formie elektronicznej.

Czy potrzebny jest odpis?

Dla uzyskania informacji na temat wpisów w poszczególnych działach księgi odpis jest niepotrzebny. Może przeglądać je każdy, kto zna numer księgi. Dzięki nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982r. (Dz. U. z 2013, poz. 707) można w sposób zdalny wystąpić z wnioskiem o wydanie odpisu księgi do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, po uregulowaniu opłaty. Taki wydruk ma moc dokumentu wydanego przez sąd.

Trochę inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie wpisu w księdze. Należy uczynić to osobiście, okazując oryginalne dokumenty świadczące o prawie własności nieruchomości (akt notarialny, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądowe). Jeśli ustanowiony ma być pełnomocnik – także dodatkowo należy wypełnić odpowiedni formularz (dostępny w wersji elektronicznej). Ważne, że po dokonaniu odpowiednich wpisów dokumenty zostają w aktach księgi wieczystej danej nieruchomości (nie podlegają zwrotowi, mogą być jedynie udostępnione do wglądu). Jeśli księga nie została jeszcze założona, to jednocześnie składa się wniosek o założenie księgi i wpis w danej księdze (w sposób analogiczny jak opisano).

Nieruchomość – obraz i stan faktyczny

Robert Tomaszewski podkreśla, że każda księga wieczysta jest dokumentem przedstawiającym obraz i stan faktyczny nieruchomości. Dlatego ważne, by był on jak najbardziej aktualny. Z odpisu możemy dowiedzieć się istotne rzeczy:

 • znaleźć dane dotyczące opisu, położenia czy rodzaju danej nieruchomości, jej położenia – te dane zawiera dział I księgi,
 • poznać właścicieli – dział II księgi,
 • o ograniczonych prawach rzeczowych (np. ustanowieniu służebności przechodu/przejazdu), wpisach roszczeń np. związanych z umowami przedwstępnymi czy też wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, albo o uzgodnieniu księgi związane z wywłaszczeniem z tej nieruchomości – dział III księgi,
 • o zabezpieczeniach (wpis hipoteki przez organy egzekucyjne, postępowanie komornicze itd. ) – dział IV księgi wieczystej.

Podpisując akt notarialny notariusz sprawdza, w chwili odczytu, aktualny stan księgi elektronicznie, by mieć pewność wszelkich zapisów tam zawartych.

Działki

Jakie znaczenie ma rękojmia?

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece pojawia się pojęcie rękojmi wiary praw publicznych księgi. Co to oznacza?

Art. 5 ustawy mówi, że „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)”. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma do nich wgląd. W związku z tym, nie można w przypadku ujawnionych po transakcji nieścisłości, zasłaniać się nieznajomością widniejących w księdze zapisów. Jeśli natomiast dane zawarte w księdze nie były aktualne, a działania stron umowy kupna – sprzedaży były prawidłowe, to nieścisłości, które mogą się pojawić, są objęte rękojmią.

W sytuacji, gdy np. kupimy daną nieruchomość od osoby która była wpisana w księdze jako właściciel, a nie do końca miała do niej pełne prawo, to umowa taka staje się ważna. Nie chroni ona natomiast osób działających w złej wierze. Oznacza to, że jeśli pomimo świadomości błędnych zapisów w księdze, świadomości o innych właścicielach, dokonuje się transakcji (z reguły ze strony sprzedającego). Zawsze możliwe jest wniesienie żądania usunięcia niezgodności zawartych w księdze. Takie roszczenie często ujawnia się w księdze jako ostrzeżenie, co według Roberta Tomaszewskiego z SaveInvest, także powinno wzbudzić nasze podejrzenie.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

 • prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,
 • prawu dożywocia,
 • służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,
 • służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia,
 • służebnościom przesyłu.

Jakie opłaty za założenie/zmianę wpisu w księdze wieczystej?

Kwoty za poszczególne działania wynoszą odpowiednio:

 • 200 zł za wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego czy ograniczonego prawa rzeczowego,
 • 150 zł za wpis własności, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie dziedziczenia, działu spadku, zapisu czy zniesienia współwłasności, lub w wyniku podziału majątku wspólnego po wspólności majątkowej małżonków,
 • 150 zł za wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 • 60 zł za założenie księgi wieczystej a także za odłączenie nieruchomości lub jej części.

Zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości należy zaangażować czas na zapoznanie się z aktualną treścią księgi wieczystej. Im dane bardziej aktualne, tym bardziej mamy pewność trafnej decyzji związanej z zakupem gruntów. Uchroni nas to przed ewentualnymi problemami wynikającymi z np. przejęciem zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie. Specjaliści z SaveInvest zawsze analizują dane zawarte w poszczególnych działach ksiąg wieczystych dla zapewnienia bezpieczeństwa swoich klientów.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top