PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Bezpłatne przekazanie infrastruktury gminie a podatek VAT

Bartłomiej Kuzniar
2 lutego 2018
Podatki
Działki

Czy inwestor, który decyduje się na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy infrastruktury wybudowanej z własnych środków, podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu VAT?

Czy przekazanie infrastruktury będzie obciążone podatkiem?

Inwestor zaplanował przedsięwzięcie, którego realizacja zależy od wybudowania nowej drogi dojazdowej prowadzącej do jego nieruchomości. Czy wybudowanie takiej infrastruktury – całkowicie z prywatnych środków inwestora – i jej nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy skutkować będzie opodatkowaniem podatkiem VAT? Czy w kwestii ewentualnego opodatkowania VAT odgrywa znaczenie fakt, czy droga wybudowana zostanie na działce należącej do właściciela, czy też należy do gminy?

Przy rozstrzyganiu właściwego charakteru podatkowego czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury na rzecz gminy kluczowa będzie kwestia zakwalifikowania takiej formy darowizny jako dostawy towaru lub świadczenia usługi – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W sytuacji przekazania przez inwestora drogi, która znajdować się będzie na gruncie należącym do niego, mamy do czynienia z dostawą towarów, a konkretniej dostawą gruntu wraz z naniesieniami, która podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT).

Własność właściciela nieruchomości

Z kolei, gdy dojdzie do przekazania infrastruktury zlokalizowanej na gruncie należącym nie do inwestora, a do gminy, nie można zastosować przywołanej powyżej przesłanki (art. 7 ustawy VAT). W opinii organów podatkowych transakcja ta nie spełnia bowiem dyrektyw pozwalających zakwalifikować ją jako dostawę towaru. Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem należą do części składowych tego gruntu – w konsekwencji stanowią własność właściciela danego gruntu. W omawianym przypadku wybudowana przez inwestora droga powstała na terenie gminnym, a ponieważ jest trwale związana z gruntem, jej właścicielem będzie według przepisów kodeksu cywilnego gmina – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W związku z powyższym przekazanie gminie infrastruktury zlokalizowanej na jej gruncie może zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym za usługę należy uznać każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Działalność gospodarcza

Podsumowując: poniesienie przez inwestora kosztów związanych z budową infrastruktury na działce należącej do gminy oraz jej nieodpłatne przekazanie stanowi nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (vide: art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Warto w tym miejscu podkreślić także, że nieodpłatne świadczenie usług podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu VAT jedynie w sytuacji, gdy nie będzie ono związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Co szczególnie istotne, zastosowanie tej zasady nie sprawia, że inwestor nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i sług związanych z tą infrastrukturą – podkreśla Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Zawsze bowiem w sytuacji, gdy zaplanowano przedsięwzięcie związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Co w sytuacji dofinansowania

Rozważmy teraz sytuację, w której inwestor buduje dojazdową infrastrukturę drogową do swojej nieruchomości przy częściowym dofinansowaniu budowy przedsięwzięcia przez gminę. W tym przypadku część przekazana gminie nieodpłatnie powinno się traktować analogicznie jak w sytuacji omówionej powyżej. Oznacza to, że przekazanie infrastruktury stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – mówi Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Natomiast część, którą dofinansowała gmina, zostanie uznana za podstawę opodatkowania tą formą daniny na rzecz fiskusa – oczywiście na według wystawionej przez inwestora faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi na daną chwilę stawkami. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Nowelizacja przepisów o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, wprowadziła tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowalnych świadczonych przez wykonawców.

Może mieć to zastosowanie również w przypadku częściowego dofinansowania projektu budowy infrastruktury ze środków gminnych, jeśli fiskus uzna, że między gminą a inwestorem zaistniał stosunek zlecenia danego przedsięwzięcia – w omawianym tu przypadku gmina miałaby zlecić wykonanie drogi. W konsekwencji takie dofinansowanie powinno, w świetle nowych przepisów, skutkować brakiem możliwości odliczenia w całości VAT naliczonego na postawie faktur zakupowych od firm budowlanych. Mowa o sytuacjach, w których faktury zakupowe dotyczące przekazywanej na rzecz gminy inwestycji będą obejmować usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (pozycje od 2 do 48).

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top