Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Bezpłatne przekazanie infrastruktury gminie a podatek VAT

Bartłomiej Kuzniar
2 lutego 2018
Podatki
Działki

Czy inwestor, który decyduje się na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy infrastruktury wybudowanej z własnych środków, podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu VAT?

Czy przekazanie infrastruktury będzie obciążone podatkiem?

Inwestor zaplanował przedsięwzięcie, którego realizacja zależy od wybudowania nowej drogi dojazdowej prowadzącej do jego nieruchomości. Czy wybudowanie takiej infrastruktury – całkowicie z prywatnych środków inwestora – i jej nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy skutkować będzie opodatkowaniem podatkiem VAT? Czy w kwestii ewentualnego opodatkowania VAT odgrywa znaczenie fakt, czy droga wybudowana zostanie na działce należącej do właściciela, czy też należy do gminy?

Przy rozstrzyganiu właściwego charakteru podatkowego czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury na rzecz gminy kluczowa będzie kwestia zakwalifikowania takiej formy darowizny jako dostawy towaru lub świadczenia usługi – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W sytuacji przekazania przez inwestora drogi, która znajdować się będzie na gruncie należącym do niego, mamy do czynienia z dostawą towarów, a konkretniej dostawą gruntu wraz z naniesieniami, która podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT).

Własność właściciela nieruchomości

Z kolei, gdy dojdzie do przekazania infrastruktury zlokalizowanej na gruncie należącym nie do inwestora, a do gminy, nie można zastosować przywołanej powyżej przesłanki (art. 7 ustawy VAT). W opinii organów podatkowych transakcja ta nie spełnia bowiem dyrektyw pozwalających zakwalifikować ją jako dostawę towaru. Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem należą do części składowych tego gruntu – w konsekwencji stanowią własność właściciela danego gruntu. W omawianym przypadku wybudowana przez inwestora droga powstała na terenie gminnym, a ponieważ jest trwale związana z gruntem, jej właścicielem będzie według przepisów kodeksu cywilnego gmina – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W związku z powyższym przekazanie gminie infrastruktury zlokalizowanej na jej gruncie może zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym za usługę należy uznać każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Działalność gospodarcza

Podsumowując: poniesienie przez inwestora kosztów związanych z budową infrastruktury na działce należącej do gminy oraz jej nieodpłatne przekazanie stanowi nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (vide: art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Warto w tym miejscu podkreślić także, że nieodpłatne świadczenie usług podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu VAT jedynie w sytuacji, gdy nie będzie ono związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Co szczególnie istotne, zastosowanie tej zasady nie sprawia, że inwestor nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i sług związanych z tą infrastrukturą – podkreśla Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Zawsze bowiem w sytuacji, gdy zaplanowano przedsięwzięcie związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Co w sytuacji dofinansowania

Rozważmy teraz sytuację, w której inwestor buduje dojazdową infrastrukturę drogową do swojej nieruchomości przy częściowym dofinansowaniu budowy przedsięwzięcia przez gminę. W tym przypadku część przekazana gminie nieodpłatnie powinno się traktować analogicznie jak w sytuacji omówionej powyżej. Oznacza to, że przekazanie infrastruktury stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – mówi Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Natomiast część, którą dofinansowała gmina, zostanie uznana za podstawę opodatkowania tą formą daniny na rzecz fiskusa – oczywiście na według wystawionej przez inwestora faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi na daną chwilę stawkami. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Nowelizacja przepisów o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, wprowadziła tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowalnych świadczonych przez wykonawców.

Może mieć to zastosowanie również w przypadku częściowego dofinansowania projektu budowy infrastruktury ze środków gminnych, jeśli fiskus uzna, że między gminą a inwestorem zaistniał stosunek zlecenia danego przedsięwzięcia – w omawianym tu przypadku gmina miałaby zlecić wykonanie drogi. W konsekwencji takie dofinansowanie powinno, w świetle nowych przepisów, skutkować brakiem możliwości odliczenia w całości VAT naliczonego na postawie faktur zakupowych od firm budowlanych. Mowa o sytuacjach, w których faktury zakupowe dotyczące przekazywanej na rzecz gminy inwestycji będą obejmować usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (pozycje od 2 do 48).

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe