Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – o czym musimy pamiętać?

Robert Tomaszewski
7 lipca 2015
Budowa
Działki budowlane

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jakie są inne wymogi formalne?

Kiedy nie trzeba pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z prawem przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach już objętych siecią kanalizacyjną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Istnieje obowiązek przyłączenia domu do istniejącej kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana w sytuacji, w której sieć nie zrealizowano jeszcze sieci lub planowana do zrealizowania na danym terenie, lub też działka z jakiś względów nie może być przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Na takich terenach budowa oczyszczalni zależy od postanowień zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla jakiegoś terenu nie uchwalono planu, wiążące są wtedy przepisy lokalne z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Stan prawny nieruchomości

Należy pamiętać, że na możliwość zawarcia umowy o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków nie ma wpływu stan prawny danej nieruchomości. Przesłankę do zawarcia takiej umowy stanowi już sam fakt użytkowania nieruchomości. Wnioskodawca nie musi dysponować tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości jak wynika jednoznacznie z art. 6 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przy budowie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe należy pamiętać o kilku wymogach formalnych. Najważniejsza jest przede wszystkim odległość pokryw i wylotów wentylacji takiego zbiornika od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Musi ona wynosić minimum 5m oraz dwumetrowa odległość od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy lub ciągu pieszego.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe