Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Cesja warunków zabudowy – tryb postępowania

Robert Tomaszewski
30 lipca 2012
Warunki zabudowy
Działki budowlane

Czasem nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych wydarzeń – za nami zakup wymarzonej działki w dobrej lokalizacji, właśnie uzyskaliśmy decyzję, która ustala warunki zabudowy i możemy zaczynać budowę domu. Co jeśli wydarzy się sytuacja, w której potrzebujemy dość szybko środków finansowych i musimy sprzedać nieruchomość?

Decyzja o warunkach zabudowy

Bez takiej decyzji o warunkach zabudowy trudniej jest sprzedać działkę. Czy nowy nabywca będzie musiał znowu przechodzić wszelkie formalności związane z uzyskaniem takiej decyzji? Nie ma takiej potrzeby. Za naszą zgodą decyzję tę może przenieść na nowego właściciela organ ją wydający.

Prawa związane z decyzją o warunkach zabudowy nie są związane z prawem własności nieruchomości. Przeniesienie decyzji, która ustala warunki zabudowy jest możliwe, ale nie w formie umowy czy aktu notarialnego. Przeniesienie praw wynikających z tej decyzji reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647).

Sprzedaż działki i przeniesienie decyzji

Art. 63 ust. 5 wspomnianej ustawy wskazuje, że organ uprawniony do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy zobowiązany jest (za zgodą osoby której decyzja taka została wydana) do przeniesienia decyzji na rzecz osoby nowej, pod warunkiem, że przejmuje ona wszystkie zapisy zawarte w decyzji. Postępowanie w sprawie, które zostaje wszczęte, opiera się na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Stroną w tym przypadku będzie osoba, która otrzymała pierwotnie decyzję i osoba trzecia, na której rzecz ma nastąpić jej przeniesienie. Rozstrzygnięciem zajmuje się wójt/burmistrz/prezydent, lub też samorządowe kolegium odwoławcze i tam też należy kierować wniosek w sprawie. Aby przenieść decyzję, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

 • zgoda pierwotnego adresata na przeniesienie na inny podmiot,
 • akceptacja podmiotu, który ma przejąć decyzję wszystkich warunków w niej zawartych.

Warunki akceptuje się poprzez odpowiednie oświadczenia stron. Wówczas wydawana jest kolejna decyzja administracyjna, o treści tożsamej z pierwotną decyzją z uwzględnieniem nowego podmiotu, dla którego nowa decyzja jest wydawana.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia sprzedaż działki, która zyskuje dzięki temu na wartości. Warto jednak zadbać o poprawne zapisy w decyzji ustalającej warunki zabudowy, by w pełni były akceptowane przez ewentualnych nabywców nieruchomości. Jest to warunek konieczny. Warto więc na każdym etapie formalnym zasięgnąć informacji od firm zajmujących się zakupem i sprzedażą gruntów. W SaveInvest profesjonaliści podpowiedzą takie rozwiązania, by każda ze stron była zadowolona z przeprowadzonych transakcji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe