Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Co się stanie, gdy się spóźnię ze spłatą raty?

25 lutego 2023
Cena
Po zakupie
Osiedle

Gdy spóźnisz się z zapłatą raty otrzymasz automatyczne przypomnienie o płatności drogą mailową i wiadomość SMS. Jeśli na Twoim koncie wciąż będzie widniała zaległość, po 14 dniach otrzymasz wezwanie do zapłaty na wysokość raty wraz z kosztem wezwania i odsetkami.

By uniknąć dodatkowych kosztów zachęcamy do skorzystania z możliwości ustawienia płatności stałej na koncie bankowym.

Pamiętaj także, że zgodnie z zapisami umowy możesz odroczyć płatność rat na:

3 miesiące – po terminowej spłacie 12 rat. Pierwsze zawieszenie rat jest bezkosztowe. Od kolejnych odroczeń naliczane są odsetki umowne, nie wyższe jednak niż wysokość raty. Koszty odroczenia płatności rat są płatne po spłacie wszystkich wymaganych rat.

6 miesięcy – po terminowej spłacie 12 rat, jednorazowo w trakcie trwania umowy, od odroczonych rat naliczane są odsetki umowne nie wyższe jednak niż wysokość raty. Koszty odroczenia płatności rat są płatne po spłacie wszystkich wymagalnych rat.

back to top