PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy będą zmiany w przepisach o ochronie zabytków?

Bartosz Antos
24 września 2019
Nieruchomości
Nieruchomości, zabytki

13 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Co to oznacza dla właścicieli zabytkowych nieruchomości?

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Zgodnie z zapisem art. 84 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego inicjuje i opracowuje, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków, krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jego celem jest określenie kierunków działań oraz zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunków i sposobu finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji. Z uwagi na fakt, iż wcześniej obowiązujący program został uchwalony tylko do 2017 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło pracę nad nową formułą.

Cele programu na lata 2019-2022

W latach 2019-2022 postanowiono stworzyć warunki dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami. Przyjęto trzy zasadnicze cele. Po pierwsze optymalizację systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, podzieloną na wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym oraz wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym. Po drugie wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami, podzielone na merytoryczne wsparcie działań oraz podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego. Po trzecie natomiast budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa, w tym upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości oraz tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami. – wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi intensywne prace

Ostateczny kształt Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 nie jest jeszcze znany. Wiadomo jednak, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmuje szereg działań, które mają zmierzać do lepszej i skuteczniejszej ochrony zabytków w Polsce. Między innymi resort pracuje nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W ramach planowanych zmian przewidywane jest wprowadzenie obowiązku informacyjnego w zakresie wpisu do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Dzisiaj organy nie mają takiego obowiązku w odniesieniu do właściciela zabytkowej nieruchomości. Ma się to jednak zmienić. Dzięki nowym regulacjom wójt, burmistrz lub prezydent miasta (ewentualnie wojewódzki konserwator zabytków) powiadomi właściciela nieruchomości o wpisie nie później niż na 14 dni przed dokonaniem takiego wpisu.

Powiadomienie o wpisaniu nieruchomości do ewidencji zabytków

Właściciel nie zostanie powiadomiony indywidualnym pismem jedynie wtedy, gdy do ewidencji będzie miał trafić historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny albo znaczna liczba zabytków archeologicznych. W takiej sytuacji właściciele zostaną zawiadomieni jedynie w formie obwieszczenia, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo nowe przepisy uwzględnią tryb dokonywania korekt danych, umieszczonych w ewidencji. Właściciel będzie miał zatem większy wpływ na to, co znajduje się w tym rejestrze. W karcie danej nieruchomości pojawi się nawet informacja z uzasadnieniem, dlaczego dana nieruchomość znalazła się w ewidencji. – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Wiele zmian w dziedzinie ochrony zabytków

Postępujące zmiany to nie tylko działanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O ochronę właścicieli zabytkowych nieruchomości dba również rzecznik praw obywatelskich. W jego ocenie bowiem dotychczasowa konstrukcja przepisów powoduje pokrzywdzenie właścicieli. Interes publiczny stawiany jest nad interesem prywatnym. W tym przypadku stanowi to natomiast naruszenie konstytucyjnej ochrony prawa własności.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top