Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w Polsce?

Robert Tomaszewski
25 sierpnia 2020
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki

Polskimi nieruchomościami interesuje się coraz więcej obcokrajowców. Szczególnym powodzeniem cieszą się działki budowlane i rekreacyjne położone nad morzem. No ale czy cudzoziemiec rzeczywiście może bez przeszkód kupić taką nieruchomość? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki

Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę budowlaną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zresztą taka zgoda jest mu potrzebna nie tylko w kontekście zakupu nieruchomości, ale również w odniesieniu do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo objęcia udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce. Od tych reguł wyłączone są tylko niektóre przypadki i sytuacje, w tym nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Kiedy można uzyskać zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości położonych w Polsce należy spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą się temu sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast trzeba wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską. O ile pierwsza przesłanka jest dość oczywista, druga może nastręczać pewnych trudności. O więzi z Polską może świadczyć na przykład posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Wystarczy też posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak wystąpić o zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości w Polsce należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem. Należy w nim podać swoje szczegółowe dane, w tym imię, nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania. Trzeba również wskazać szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, czyli nabywany tytuł prawny, adres, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy i tak dalej. Niezbędne jest także określenie zbywcy, zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, a także źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. Ostatecznie konieczne jest wskazanie czy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego czy do majątku wspólnego ze współmałżonkiem. Wniosek powinien też zawierać załączniki w postaci dokumentów potwierdzających więź cudzoziemca z Polską, określających nieruchomość, a także oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości. Przy czym wszelkie dokumenty należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wymaga też uiszczenia opłaty w kwocie 1.570 złotych.

Czy warto inwestować w nieruchomości?

Zakup nieruchomości to dla wielu cudzoziemców szansa na osiedlenie się w Polsce na stałe. Posiadając własny dom, mieszkanie lub działkę można wręcz poczuć się Polakiem i stworzyć swojej rodzinie odpowiednie miejsce do życia. Nie dziwi zatem wysoki popyt na różnego rodzaju nieruchomości, w tym działki budowlane i rekreacyjne – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top