Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w Polsce?

Robert Tomaszewski
25 sierpnia 2020
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki

Polskimi nieruchomościami interesuje się coraz więcej obcokrajowców. Szczególnym powodzeniem cieszą się działki budowlane i rekreacyjne położone nad morzem. No ale czy cudzoziemiec rzeczywiście może bez przeszkód kupić taką nieruchomość? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki

Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę budowlaną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zresztą taka zgoda jest mu potrzebna nie tylko w kontekście zakupu nieruchomości, ale również w odniesieniu do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo objęcia udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce. Od tych reguł wyłączone są tylko niektóre przypadki i sytuacje, w tym nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Kiedy można uzyskać zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości położonych w Polsce należy spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą się temu sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast trzeba wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską. O ile pierwsza przesłanka jest dość oczywista, druga może nastręczać pewnych trudności. O więzi z Polską może świadczyć na przykład posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Wystarczy też posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak wystąpić o zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości w Polsce należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem. Należy w nim podać swoje szczegółowe dane, w tym imię, nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania. Trzeba również wskazać szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, czyli nabywany tytuł prawny, adres, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy i tak dalej. Niezbędne jest także określenie zbywcy, zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, a także źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. Ostatecznie konieczne jest wskazanie czy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego czy do majątku wspólnego ze współmałżonkiem. Wniosek powinien też zawierać załączniki w postaci dokumentów potwierdzających więź cudzoziemca z Polską, określających nieruchomość, a także oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości. Przy czym wszelkie dokumenty należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wymaga też uiszczenia opłaty w kwocie 1.570 złotych.

Czy warto inwestować w nieruchomości?

Zakup nieruchomości to dla wielu cudzoziemców szansa na osiedlenie się w Polsce na stałe. Posiadając własny dom, mieszkanie lub działkę można wręcz poczuć się Polakiem i stworzyć swojej rodzinie odpowiednie miejsce do życia. Nie dziwi zatem wysoki popyt na różnego rodzaju nieruchomości, w tym działki budowlane i rekreacyjne – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe