Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy można zaskarżyć studium?

Robert Tomaszewski
21 czerwca 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Studium nie ma charakteru prawa miejscowego – nie oznacza to jednak, że właściciele nieruchomości pozbawieni są możliwości kontroli organów gminnych, szczególnie jeśli chodzi o procedurę jego uchwalania.

Studium a plan zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oprócz tego, że stanowi diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy (ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej), wskazuje również możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, czyli określa wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów. Choć studium nie jest aktem prawa miejscowego (jest aktem planowania przestrzennego), może ono realnie wpłynąć na zmianę dotychczasowego przeznaczenia pewnych nieruchomości gruntowych. Zgodnie bowiem z art. 20 § 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (czyli już akt prawa miejscowego, zawierający przepisy powszechnie obowiązujące) uchwalany jest przez radę gminy po stwierdzeniu, że nie naruszy on ustaleń obowiązującego studium – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Podobne przesłanki znajdziemy w art. 9 § 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myśl którego ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

Przykład z życia

Jak widać, wprawdzie studium nie jest aktem prawa miejscowego (m.in. na jego podstawie nie mogą być wydawane poszczególne decyzje administracyjne np. pozwolenie na budowę), zawiera jednak istotne ustalenia, które determinują ostatecznie treść planu miejscowego. A to oznacza, że z treścią studium powinien zapoznać się zarówno każdy właściciel nieruchomości, jak i przyszły inwestor szukający odpowiedniego gruntu dla przeprowadzenia swojego zamierzenia biznesowego – warto wiedzieć, jakie zamiary może mieć gmina w stosunku do jego bądź sąsiedniej nieruchomości. Co mogą zrobić właściciele nieruchomości w sytuacji, gdy studium zawierać będzie niekorzystne dla nich zapisy (nawet niekiedy ingerujące w posiadane prawo własności)? Jak pokazuje przykład wyroku wydanego z ramienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygnatura akt: II SA/Op 176/16), studium uchwalone z naruszeniem obowiązującego prawa, czyli m.in. dokonanie przez organy gminne uchybień w procesie planistycznym, stanowi podstawę do unieważnienia takiego dokumentu w całości lub w części. Co więcej, w przytoczonym rozstrzygnięciu sąd wyraźnie podkreślił, że studium musi oddawać zarówno stan faktyczny danej miejscowości, jak i pozostawać w zgodzie z przepisami. Rada gminy nie może zatem dokonywać drastycznych zmian i ograniczać dotychczasowych możliwości zagospodarowania danych terenów bez odpowiedniego umotywowania swoich decyzji. W przywołanej sprawie interes prawny do zaskarżenia wynikał bezpośrednio z naruszenia zasad i trybu sporządzania studium.

Przypadki naruszenia interesu prawnego przez studium odnosić się będą zatem do sytuacji, w których gmina naruszyłaby procedury planistyczne obowiązujące przy procesie i trybie jego uchwalania, lub też jeśli przekroczyła swoje właściwości w tym zakresie. W konsekwencji, do nadużyć ze strony rady gminy może dojść m.in. w sytuacji, gdy gmina pominie któryś z etapów procesu planistycznego, określonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub jeśli dany sposób zagospodarowania nieruchomości nie będzie zgodny z przepisami odrębnymi.

Niekorzystne studium

Warto mieć także na uwadze, że w sprawie „niekorzystnego” studium można interweniować jeszcze przed jego ostatecznym przyjęciem. Z treścią studium możemy się bowiem zapoznać jeszcze przed jego uchwaleniem – wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez inne stosowne obwieszczenie przyjęte w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres nie krótszy niż 21 dni. W tym samym czasie powinna zostać przeprowadzona publiczna dyskusja nad rozwiązaniami i ustaleniami przyjętymi w ramach tego projektu. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące przedstawionego projektu studium.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top