Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy można zaskarżyć uchwałę o przystąpieniu do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Robert Tomaszewski
19 czerwca 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Samo podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie będzie ingerować w prawo własności, ponieważ na tym etapie nie jest jeszcze przesądzane przeznaczenie konkretnych nieruchomości, czy sposób ich zagospodarowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała

W myśl art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów (w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Uchwałę taką podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy, bądź na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co do zasady, integralną część uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu jest załącznik graficzny, na którym przedstawione są granice obszaru objętego projektem tego aktu prawa miejscowego. Zgodnie natomiast z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, kogo interes prawny lub uprawnienie naruszono uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może (ale dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia) zaskarżyć taką uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Teren objęty MPZP a prawo własności

Jak widać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu podejmuje się w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Powstaje zatem pytanie: czy samo jej podjęcie ingeruje w prawo własności nieruchomości, w przyszłości objęte tym planem? Czy można już na tym etapie powołać się na uprawnienia wynikające z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i wnosić, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu narusza czyjś interes prawny? W tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych jest jednolite – uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest jedynie uchwałą intencyjną, co oznacza, że nie przesądza w sposób ostateczny przeznaczenia jakiejkolwiek nieruchomości ani nie określa w sposób definitywny kwestii możliwości zagospodarowania danej działki.

Jest jedynie sygnałem, że gmina ma zamiast ustalić zasady zagospodarowania przestrzennego na danym terenie, ale nastąpi to ostatecznie dopiero w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A zatem wiążące ustalenia, które mogą wchodzić w konflikt z posiadanym przez właścicieli prawem do zagospodarowania nieruchomości, do których posiadają tytuł prawny, mogą zostać wyrażone dopiero w treści uchwalonego planu – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Skarga

O tym, że wniesienie skargi (w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) na uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie uzna się za zasadne przekonało się jedno ze stowarzyszeń, które wnosząc o uchylenie takiej uchwały, podniosło, że jest ona wadliwa, ponieważ przesądziła przeznaczenie obszaru objętego planem. W odpowiedzi na zarzuty skarżących Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 2 grudnia 2015 r. (sygnatura akt: II SA/Gd 156/14) orzekł, że uchwała rady wyraża jedynie zamiar ustalenia zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie są to zatem jeszcze ustalenia wiążące, ani ostateczne, a więc nie będą oddziaływać bezpośrednio na wykonywanie prawa własności przez właścicieli tych nieruchomości.

Oznacza to, że nie można mówić już na tym etapie o naruszeniu indywidualnego interesu prawnego. Co więcej, stowarzyszenie skarżące uchwałę nie powołało się nawet na własny interes prawny, ale na interes prawny swoich członków – sąd rozstrzygnął o braku zasadności wywodzenia interesu prawnego z tego, że jego członkami są osoby będące właścicielami nieruchomości objętych przedmiotową uchwałą. Co do zasady bowiem interes prawny musi mieć charakter indywidualny, własny i skonkretyzowany, czyli powinien wprost odnosić się do podmiotu, który wnosi skargę na dany akt prawny.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top