Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy studium gwarantuje bezpieczną inwestycję?

Robert Tomaszewski
18 listopada 2014
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to akt wstępnie nakreślający plany związane z przewidywanym zagospodarowaniem terenu. Dokument ten, jak się okazuje ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów. Ma on na celu promocję gminy poprzez ukazanie jej możliwych perspektyw rozwoju.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Każda nowa inicjatywa inwestycyjna w gminie może dojść do skutku jedynie w sytuacji, gdy zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), którym jest teren objęty lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednak jeszcze przed uchwaleniem MPZP gmina musi opracować i uchwalić studium, w którym zarysuje sposób zagospodarowania własnego terenu.

MPZP i Studium

Studium przyjmowane jest jako uchwała rady gminy – nie ma tym samym statusu przepisu prawa miejscowego. Stanowi za to dokument, w którym władze lokalne zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z wyznaczonymi tam kierunkami. Jaką wartość ma zatem studium dla inwestorów? Zdaniem specjalistów z Saveinvest – fundamentalne. W pierwszej kolejności informuje o zamierzeniach władz lokalnych. Gmina bez dokonania zmian w studium nie może, wedle własnego uznania, wprowadzać modyfikacji w MPZP, którym jest działka objęta. Zatem inwestor, który zapozna się z zapisami studium otrzyma jednoznaczną odpowiedź, czy jego plany są w ogóle możliwe do sfinalizowania na danym terenie. Zdobycie cennej informacji o charakterze zakupionego przez nas gruntu, wraz ze skorzystaniem z usług profesjonalistów, często decydują o intratności naszej inwestycji.

Polityka przestrzenna

W zapisach studium formułowane są zasady polityki przestrzennej wsi/miasta/jednostki osadniczej wraz z idącym z tym rozwojem społecznym, gospodarczym, niekiedy nawet kulturowym, danego terenu. Informacje zawarte w studium to m.in.: położenie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, główne szlaki komunikacyjne, tereny chronione. Zdaniem Roberta Tomaszewskiego, Prezesa Zarządu Saveinvest Sp. z o.o., w studium gmina powinna zamieścić również takie zagadnienia polityki przestrzennej jak: dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu wraz z wymogami jego ochrony, stan środowiska oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego, jakość życia mieszkańców wraz z ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla społeczeństwa i ich mienia, stan prawny gruntów oraz, zarówno potrzeby, jak i możliwości rozwoju terenu. Te wszystkie zapisy powinny pozwolić inwestorom na wstępne rozeznanie, w jaki sposób konkretny obszar może zostać zagospodarowany. Studium jest więc jedną z pierwszych przesłanek gwarantującą spokojny, bezpieczny i przede wszystkim intratny charakter naszej inwestycji.

Działki budowlane

Zakup działki w gminie – czy studium ma wpływ na atrakcyjność terenu?

Dobrze skomponowane i przemyślane studium z jednej strony ma charakter promocyjny. Ukazując możliwe przestrzenne i gospodarcze perspektywy rozwoju gminy, stanowi wyraźny sygnał dla przedsiębiorców o atrakcyjnym charakterze gruntu. Napływ kapitału inwestycyjnego może zatem zwiększyć zamożność zarówno gminy, jak i jej mieszkańców. Jest więc jednym ze sposobów na zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego danego obszaru. Z drugiej strony natomiast stanowi czytelną informację dla potencjalnych inwestorów o możliwościach zagospodarowania danego terenu – pierwszy krok ku udanej inwestycji. 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe