PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy zbycie nieruchomości rolnej będzie łatwiejsze?

Robert Tomaszewski
9 stycznia 2019
Inwestycje w nieruchomości
Działki rolne

Na początku września Sąd Najwyższy wydał przełomową uchwałę, w której stwierdził, że ograniczenie, uregulowane w art. 2b ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, związane z obowiązkiem nabywcy nieruchomości do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia oraz z brakiem możliwości jej sprzedaży, nie dotyczy sytuacji, w której osoba zbywająca nieruchomość uzyskała co prawda jej własność po dniu 30 kwietnia 2016 r., ale na drodze egzekucji z nieruchomości, wszczętej przed tą datą. Dlaczego orzeczenie jest korzystne dla właścicieli niektórych nieruchomości rolnych? – pyta Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl (Prezes Zarządu w Saveinvest Sp. z o.o.).

Historia pewnej nieruchomości

W zeszłym roku Magdalena i Artur udali się do notariusza, ponieważ zamierzali sprzedać, należącą do nich nieruchomość. Ten jednak, odmówił sporządzenia aktu, powołując się na sprzeczność z prawem takiej transakcji. W czym tkwił szkopuł? Notariusz ustalił, że sprzedawana nieruchomość stanowi część, podzielonej uprzednio nieruchomości rolnej, obejmującej obszar prawie 8 hektarów (ograniczenia nie dotyczą nieruchomości mniejszych niż 3 hektary). Obecni właściciele nabyli ją natomiast w drodze egzekucji w dniu 29 kwietnia 2016 r., co zostało stwierdzone stosownym postanowieniem sądu rejonowego. W ocenie notariusza, z uwagi na treść przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ewentualna sprzedaż tej nieruchomości (nawet w wersji po podziale) byłaby sprzeczna z prawem. Jak wynika z art. 2b wspomnianej ustawy, nabywca nieruchomości ma bowiem bezwzględny obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 10 lat od daty nabycia. W tym czasie jakakolwiek sprzedaż lub oddanie nieruchomości osobom trzecim, nie są możliwe. Ten stan można zmienić wyłącznie na mocy orzeczenia sądu i to, jeżeli za zbyciem nieruchomości przemawia wystąpienie przyczyn losowych. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w omawianej sprawie. Zdaniem notariusza zatem dokonanie transakcji sprzedaży będzie możliwe, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, dopiero w kwietniu 2026 r. Kluczową datą w odniesieniu do tej sprawy jest 30 kwietnia 2016 r., jako data wejścia w życie ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Happy end?

Właściciele nieruchomości nie zgodzili się ze stanowiskiem notariusza i w związku z tym wnieśli zażalenie. W swoim piśmie podnieśli między innymi, że sprzedaż nieruchomości została zainicjowana na licytacji, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2016 r., a zatem przed wejściem w życie przepisów ograniczających. Przed 30 kwietnia 2016 r. zrealizowali również warunki licytacyjne. Wspomniany obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat nie powinien mieć zatem zastosowania. Sąd Okręgowy, rozpatrując wniesione zażalenie, uznał, że w sprawie powstało zagadnienie prawne, wymagające wyjaśnienia i w lutym 2018 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego. Ten z kolei stwierdził, że skoro postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed 30 kwietnia 2016 r., to żalący mógł brać w niej udział i uzyskać przybicie.

Nowe-stare orzecznictwo

Robert Tomaszewski – z portalu www.saveinvest.pl – podkreśla, że Sąd Najwyższy już kilkukrotnie odnosił się do omawianych kwestii. W uchwałach o sygn. akt III CZP 13/17 i III CZP 35/17 stwierdził on na przykład, że w kontekście nieruchomości rolnej, w odniesieniu do której wszczęto egzekucję przed 30 kwietnia 2016 r., nie mają zastosowania przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczające sprzedaż nieruchomości. Cieszy zatem, że zachowano jednolitość orzecznictwa. Absurdalna byłaby bowiem sytuacja, w której Magdalena i Artur zainwestowaliby mnóstwo pieniędzy w 8-hektarową nieruchomość rolną, a na skutek zmiany przepisów, okazałaby się ona kompletnie bezużyteczna i bezwartościowa.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top