Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Dostawa niezabudowanych i zabudowanych terenów a podatek VAT

Bartosz Antos
22 sierpnia 2016
Podatki
Działki

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by, zgodnie z prawem, dostawa niezabudowanych nieruchomości podlegała zwolnieniu od podatku VAT? Co w sytuacji, gdy część wniesionej aportem nieruchomości ma w planie inne przeznaczenie? W jaki sposób rozliczyć z fiskusem dostawę terenów zabudowanych?

Zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa terenów niezabudowanych – innych niż tereny budowlane – zwolniona jest z obowiązku uiszczenia podatku VAT. Przez wspomniane w ustawie „tereny budowlane” rozumieć należy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z treścią uchwalonego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla danych terenów plan nie został uchwalony – wiążące są ustalenia zawarte w decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – tłumaczy Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jeśli nieruchomość nie spełnia przewidzianych przez ustawodawcę kryteriów to podlega ona opodatkowaniu w wysokości 23 proc. stawki podatkowej.

Kłopoty z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Co, gdy z planu miejscowego wynika, że część wniesionej aportem nieruchomości gruntowej musi przykładowo pozostać w użytkowaniu rolniczym? Czy w takim zakresie inwestorowi również przysługuje zwolnienie z podatku VAT? Według jakiej stawki powinien w takich okolicznościach rozliczyć się podatnik?

Ważny dla rozważań jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 15 kwietnia 2015 roku (sygnatura akt: I SA/Gd 364/15). WSA zajął stanowisko, zgodnie z którym, gdy dojdzie do sytuacji opisanej powyżej wnoszona aportem nieruchomość gruntowa ma podwójne przeznaczenie – w tej konkretnej sprawie pod zabudowę w postaci elektrowni wiatrowych oraz użytkowanie rolnicze. W konsekwencji fiskus powinien przyjąć, że wniesienie aportem gruntów podlega opodatkowaniu VAT wyłącznie w części, w jakiej nieruchomości te przeznaczone zostaną pod zabudowę zgodną z celami inwestycyjnymi – czyli pod budowę turbin wiatrowych.

Natomiast, co się tyczy pozostałej części, czyli tej która zgodnie z treścią planu musi zostać przeznaczona na cele rolnicze, to korzysta ona ze zwolnienia o jakim mowa w przywołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Niezbędne dla ustalenia powierzchni objętej opodatkowaniem będzie wtedy proporcja maksymalnej części nieruchomości pierwotnej, która może podlegać zabudowie, do jej całkowitej powierzchni.

Dostawa zabudowanych działek

Z kolei aby obliczyć VAT dla dostawy zabudowanych działek gruntu podatnik powinien zacząć od ustalenia sposobu opodatkowania budynków lub lokali trwale związanych z takim gruntem. Jeśli zbywamy grunt wraz z budynkiem lub lokalem podstawę opodatkowania stanowić musi zarówno budynek (lub lokal) oraz grunt. Analogicznie, jeśli sprzedaż budynku spełni przewidziane przez ustawodawcę kryteria, by mogło dojść do zwolnienia transakcji z obowiązku podatkowego VAT, to również zbycie gruntu z tej formy daniny zostanie zwolnione.

Działki budowlane

Wspomniane zwolnienie sprzedaży budynków (lub ich części) z VAT będzie obowiązywać w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – dostawa budynków, budowli lub ich części, będzie zwolniona obowiązku podatkowego VAT z wyjątkiem, sytuacji gdy jest ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem i dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ponadto art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT przewiduje inną, dodatkową sytuację, w której może dojść do zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części z obowiązku uiszczenia daniny na rzecz fiskusa. Jeśli poprzednia przesłanka nie może zostać zastosowana, to można zwolnić z VAT pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Co więcej, dokonujący dostawy nie mógł ponieść żadnych wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli poniósł takie wydatki, to muszą być one niższe niż 30 proc. wartości początkowej takich obiektów.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe