logo
Zamieszkaj bezpośrednio przy
prywatnym lesie

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane
  i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Saveinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
  w Krakowie, ul. Dunin-Wąsowicza 8/9, 30-112 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000427274, NIP: 513-023-27-86, REGON: 122592718, nr kontaktowy: +48 12 626 44 44
  lub +48 888 800 800, adres mailowy: kontakt@saveinvest.pl.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w związku z obsługą komunikacji z użytkownikami
  strony internetowej https://osadajaworek.pl/1/ z intencją zawarcia bądź wykonywania już zawartej umowy.
 4. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twojej zgody (art. 6 ust.
  1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  w celu:
  a. komunikacji z użytkownikami strony internetowej https://osadajaworek.pl/1/ w intencji udzielania
  dodatkowych informacji handlowych o aktualnych ofertach inwestycyjnych w nieruchomości (marketing
  bezpośredni), w przypadku wyrażenia stosownej zgody na wysyłanie dodatkowych informacji;
  b. komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na
  pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej
  Administratora https://osadajaworek.pl/1/ analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej
  zawarciem lub wykonaniem;
  c. wykonania umowy;
  d. przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
  e. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niżjest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania
  opisany w pkt. 4 lit. a powyżej) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych
  informacji o działkach (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 4 lit. b powyżej). W pozostałym zakresie Twoje
  dane przetwarzane będą w minimalnym zakresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie
  danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie
  danymi.
 6. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy oraz
  udzielania dodatkowych informacji o aktualnych ofertach inwestycyjnych w nieruchomości (marketing bezpośredni).
 7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane
  w formularzu przez stronę https://osadajaworek.pl/1/ oraz wysyłanie dodatkowych informacji o aktualnych ofertach
  inwestycyjnych w nieruchomości.
  a. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do
  organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie „RODO” art. 6 ust.1 lit. a) „RODO” masz
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn
  związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  w tym profilowania.
  b. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej (np. do USA).
  c. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności
  Użytkowników Serwisu, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych
  chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
  Saveinvest Sp. z o.o. ul. Dunin-Wąsowicza 8/9, 30-112 Kraków
  tel. +48 888 800 800, +48 12 626 44 44, fax: +48 12 446 69 05, e-mail: kontakt@saveinvest.pl, www.saveinvest.pl
  NIP: 513-023-27-86 , KRS: 0000427274, Sąd Rej. dla Krakowa–Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  d. Administrator danych,z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa,zobowiązany jest
  nie udostępniać Twoich danych osobom trzecim.
  e. W związku z realizacją swoich praw i obowiązków Administrator może korzystać z usług podmiotów
  przetwarzających dane w jego imieniu. Podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem zapewniają
  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
  spełniało wymogi przepisów prawnych, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  f. Administrator danych nie odpowiada za udostępnienie Twoich danych w wypadku, gdy do udostępnienia tego
  doszło z Twojej winy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie żądania
  uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Polityka dotycząca cookies

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz pliki podobne po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz
w celach statystycznych. Cookiesto niewielkie pliki tekstowe wysyłane przezserwisinternetowy, który odwiedza internauta,
do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy
serwisów społecznościowych.
Przeglądarka internetowa może zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla
stosowanych tu cookies.
Pliki cookies wykorzystywane przez serwis to:

 1. pliki wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 2. pliki funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.
  Możliwości wyłączenia stosowania plików cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – w szczególności można całkowicie
  zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre
  funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
  Wykaz ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
  Google Chrome:
  Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.
  Internet Explorer:
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
  Mozilla Firefox:
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
  Opera:
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
  Saf