Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Finansowanie inwestycji w ziemię – przegląd dostępnych możliwości

Robert Tomaszewski
29 maja 2024
Finansowanie
Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości gruntowe stają się coraz popularniejsze. Zwiększenie zainteresowania tą formą inwestycji prowadzi do wzrostu cen, co powoduje, że zakup ziemi staje się trudniejszy dla przeciętnego inwestora. W artykule omówimy różne opcje pozyskiwania środków na inwestycje w ziemię.

działki nad morzem

Kredyt hipoteczny

Popularność kredytu hipotecznego wynika z dużej dostępności i relatywnie niskich stóp procentowych w porównaniu z innymi rodzajami pożyczek. Jest to forma pożyczki zabezpieczonej na nieruchomości, która umożliwia inwestorom zakup ziemi na raty nawet w przypadku braku wystarczających środków pieniężnych. Kredyty hipoteczne są oferowane przez różne banki i instytucje finansowe, często z szerokim zakresem warunków dostosowanych do potrzeb klienta, takich jak okres spłaty, wysokość rat czy opcje wcześniejszej spłaty.

Jednak proces uzyskania kredytu hipotecznego może być skomplikowany i wymaga spełnienia szeregu różnych formalności i warunków, w tym oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Inwestor musi przejść przez cały proces aplikacyjny, który obejmuje ocenę zdolności kredytowej, analizę stabilności finansowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej dokumentacji. Ocena zdolności kredytowej obejmuje analizę możliwości finansowych kredytobiorcy, jego dochodów, wydatków, historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych. Dodatkowo, inwestor musi dostarczyć różne dokumenty, takie jak wyciągi bankowe, zaświadczenia o dochodach, umowy o pracę lub inne źródła dochodów, a także dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości. Niezbędne będzie też założenie konta bankowego w banku, w którym ubiegamy się o kredyt. Powszechne jest też wymóg posiadania wkładu własnego.

Ponadto, konieczne może okazać się zabezpieczenie kredytu hipotecznego dodatkowymi aktywami lub gwarancjami, co dodatkowo może utrudnić i wydłużyć proces. Banki często wymagają wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas oczekiwania na decyzję kredytową. Może być także konieczne przedstawienie polisy ubezpieczeniowej na nieruchomość oraz na życie kredytobiorcy. Jak widać, uzyskanie kredytu nie jest ani proste ani szybkie.

Pomimo tych wyzwań, kredyt hipoteczny pozostaje jednym z najbardziej popularnych sposobów inwestycji w nieruchomości ze względu na korzyści, jakie oferuje w postaci długoterminowego finansowania. Okres spłaty kredytu hipotecznego może wynosić nawet do 30 lat, co pozwala na rozłożenie kosztów na wiele lat, czyniąc miesięczne raty bardziej przystępnymi. Długoterminowy charakter kredytu hipotecznego umożliwia również lepsze zarządzanie finansami, gdyż pozwala na dokładne planowanie budżetu domowego.

działki na kredyt

Przykładowe koszty kredytu hipotecznego

Aby lepiej zrozumieć koszty związane z kredytem hipotecznym, rozważmy przykładowy scenariusz. Załóżmy, że inwestor ubiega się o kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 PLN z okresem spłaty 25 lat oraz stałą roczną stopą procentową wynoszącą 3,5%.

 1. Miesięczna rata:
  • Ustalając stałe oprocentowanie i korzystając z formuły na kalkulację raty równej, miesięczna rata wyniosłaby około 1 502 PLN.
 2. Koszty odsetek:
  • Łączne koszty odsetek przez cały okres spłaty wyniosłyby około 150 600 PLN.
 3. Prowizje i opłaty początkowe:
  • Opłata za udzielenie kredytu: 1-2% kwoty kredytu, czyli około 3 000 – 6 000 PLN.
  • Koszty wyceny nieruchomości: około 400 – 800 PLN.
  • Opłata notarialna: około 1 000 – 2 000 PLN w zależności od cennika kancelarii notarialnej.
 4. Koszty ubezpieczenia:
  • Ubezpieczenie nieruchomości: około 300 – 600 PLN rocznie.
  • Opcjonalne ubezpieczenie na życie: koszt zależy od wieku i stanu zdrowia kredytobiorcy, średnio może wynosić 50 – 200 PLN miesięcznie.
 5. Inne koszty:
  • Koszty administracyjne, np. opłata za wniosek kredytowy: około 200 – 400 PLN.

Warto pamiętać, że powyższe koszty są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od banku, warunków kredytu oraz indywidualnej sytuacji finansowej inwestora. Zawsze warto porównać oferty różnych instytucji finansowych i dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z kredytem hipotecznym przed podjęciem decyzji.

Własne oszczędności

Inwestowanie własnych oszczędności w grunty jest strategią, która niesie za sobą wiele korzyści dla inwestorów. Po pierwsze, pozwala ono uniknąć zobowiązań kredytowych i odsetek, które zwykle towarzyszą korzystaniu z kredytu hipotecznego lub innych form pożyczek. Dzięki czemu eliminuje ryzyko popadnięcia w tarapaty finansowe, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego zarządzania kredytem lub pożyczką. Brak zobowiązań pożyczkowych oznacza również większą elastyczność finansową i swobodę w zarządzaniu nieruchomościami.

Dodatkowo, korzystanie z własnych środków pozwala na szybszą amortyzację kosztów inwestycji, co skraca czas potrzebny do osiągnięcia zwrotu z inwestycji i pozwala zacząć generować zyski.

Ponadto, inwestorzy korzystający z własnych oszczędności mogą być bardziej odporni na zmiany ekonomiczne, takie jak nagłe spadki cen nieruchomości czy zmiany stóp kredytowych. Brak zobowiązań pożyczkowych minimalizuje ryzyko utraty ziemi w przypadku trudności finansowych.

działki nad morzem i w górach

Finansowanie alternatywne

Finansowanie alternatywne w kontekście inwestycji w nieruchomości gruntowe może być atrakcyjną opcją dla osób, które nie posiadają wkładu własnego ani nie spełniają wymogów, aby uzyskać tradycyjny kredyt hipoteczny, takich jak niska zdolność kredytowa, brak historii kredytowej lub niewystarczające dochody. Alternatywne sposoby pozyskania środków na zakup gruntu oferują większą elastyczność i mogą być łatwiej dostępne, choć często wiążą się z wyższymi kosztami.

Jedną z opcji może być kredyt gotówkowy udzielany przez banki lub instytucje pozabankowe. Kredyt gotówkowy jest elastyczną formą pożyczki, która może zostać użyta na dowolny cel, w tym także na zakup ziemi. Kredyt taki nie jest zabezpieczony na nieruchomości, co oznacza, że nie wymaga zastawiania kupowanej ziemi jako zabezpieczenia. To może być korzystne dla inwestorów, którzy nie chcą lub nie mogą obciążać nieruchomości hipoteką. Jednak, ze względu na brak zabezpieczenia, kredyty gotówkowe zazwyczaj mają wyższe oprocentowanie i krótsze okresy spłaty w porównaniu do kredytów hipotecznych.

Inwestorzy mogą również rozważyć inne formy finansowania alternatywnego, takie jak:

 1. Pożyczki społecznościowe (peer-to-peer lending):
  • Platformy pożyczkowe łączą inwestorów z pożyczkobiorcami, oferując elastyczne warunki pożyczek, często z uproszczonym procesem aplikacyjnym. Oprocentowanie może być wyższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych, ale procedura uzyskania pożyczki jest zazwyczaj szybsza.
 2. Inwestorzy prywatni:
  • Znalezienie prywatnego inwestora, który jest skłonny sfinansować zakup ziemi w zamian za udział w zyskach lub inną formę zwrotu. Warunki takiej umowy są zazwyczaj negocjowane indywidualnie.
 3. Fundusze inwestycyjne i venture capital:
  • Dla większych projektów możliwe jest pozyskanie środków z funduszy inwestycyjnych lub venture capital, które mogą być zainteresowane wspieraniem projektów nieruchomościowych w zamian za udziały.
 4. Leasing gruntów:
  • Leasing nieruchomości gruntowych może być alternatywą dla bezpośredniego zakupu. W ramach leasingu, inwestor płaci za użytkowanie gruntu przez określony czas, z możliwością wykupu po zakończeniu umowy.
finansowanie zakupu działek

Zakup na raty od właściciela gruntu

Zakup nieruchomości na raty bezpośrednio od właściciela gruntu to kolejna alternatywa dla inwestorów poszukujących różnorodnych opcji finansowania inwestycji w nieruchomości gruntowej. W tej formie inwestor zawiera umowę bezpośrednio z właścicielem gruntu, zobowiązując się płacić raty za zakupioną ziemię bezpośrednio właścicielowi. Warunki i korzyści z tego rodzaju transakcji zależą od negocjacji między stronami.

Firma Saveinvest oferuje tego rodzaju rozwiązanie dla osób, które chcą zainwestować w działkę, ale nie mają wystarczających środków finansowych lub nie spełniają wymogów dla tradycyjnych kredytów hipotecznych. Proces ten rozpoczyna się od wyboru i rezerwacji działki, po czym zawierana jest umowa przedwstępna, a następnie inwestor spłaca raty w ustalonych terminach. Firma Saveinvest oferuje elastyczność w spłacie rat, umożliwiając inwestorowi wybór maksymalnego okresu spłaty oraz ewentualne zawieszenie płatności na określony czas.

Czym różni się to finansowanie od tradycyjnego kredytu hipotecznego? Po pierwsze, nie ma konieczności wykazywania swoich dochodów ani uzyskiwania zaświadczeń, ponieważ zabezpieczeniem jest sama nieruchomość, którą się nabywa. Ponadto, cena działki jest ustalana przy zawieraniu umowy i nie zależy od zmian stóp procentowych. Warto również zaznaczyć, że nie jest wymagana dodatkowa umowa kredytowa – zawierana jest standardowa umowa sprzedaży. Dodatkowo, firma Saveinvest oferuje różne udogodnienia, takie jak możliwość zamiany działki na inną z oferty, wakacje od płatności czy fakturę VAT za każdą ratę.

Dostępna jest także opcja zakupu działki w czterech, nieoprocentowanych transzach.

działki na raty

Wybór optymalnej metody finansowania

Przed zakupem ziemi trzeba dokładnie rozważyć wszystkie dostępne opcje, uwzględniając własne cele, potrzeby, sytuację finansową oraz zakładany poziom ryzyka. W procesie podejmowania decyzji,  niezwykle pomocna może być konsultacja z ekspertami finansowymi. Przy odpowiednim podejściu i starannej analizie, inwestorzy mogą znaleźć najlepszą metodę finansowania, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i celom inwestycyjnym.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe