PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Gdzie trzeba wykazać dokonany podział nieruchomości?

Bartosz Antos
9 marca 2022
Nieruchomości
Podział
Działki

Inwestowanie w nieruchomości może przybierać różne formy. Jedni zarabiają na remontowaniu mieszkań i ich sprzedaży za wyższą cenę. Inni preferują popularny najem. Jeszcze inni natomiast kupują grunty rolne, by je podzielić, wyłączyć z produkcji rolnej i finalnie sprzedać jako działki budowlane. Ci ostatni muszą mieć szeroką wiedzę na temat regulacji podziałowych, w tym w zakresie tego, gdzie trzeba wykazać dokonanie takiego podziału. Kwestię tę wyjaśnia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Podział nieruchomości i co dalej?

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaje dokonany podział nieruchomości. Najczęściej w tym zakresie organ wydaje stosowną decyzję administracyjną, która wywołuje skutek prawny po uprawomocnieniu. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast każdego roku podpisują setki takich orzeczeń. No ale co dalej? Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła odwołania i upłynął ustawowy, 14-dniowy termin do jej zakwestionowania albo strony postępowania złożyły oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, można zadbać o uregulowanie kwestii podziału we właściwych rejestrach. Na początek z urzędu należy „wyciągnąć” wydaną decyzję z klauzulą ostateczności i prawomocności. Taką klauzulę nadaje się na wniosek strony. Czynność ta sprowadza się do przybicia pieczątki z odpowiednią datą na odpisie decyzji.

Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Następnym krokiem powinna być aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków. Na szczęście w większości przypadków procedura jest tak skonstruowana, że nie wymaga żadnych dodatkowych wniosków właściciela nieruchomości. Po wydaniu decyzji administracyjnej organ sam, niejako z automatu, zwraca się do o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdzają bowiem, że dokonanie zmian w ewidencji jest czynnością materialno-techniczną wykonywaną na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wraz z jej załącznikiem, czyli mapą z projektem podziału, trafia więc do właściwego organu zajmującego się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyjątkiem podział nieruchomości rolnych

Żeby nie było jednak tak pięknie – we wskazanym wyżej zakresie istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on podziału gruntów rolnych lub leśnych w sytuacji, gdy wydzielone zostaną działki o powierzchni większej niż 0,3 hektara. Rzecz w tym, że takiego podziału można dokonać bez zatwierdzenia podziału przez organ administracji publicznej. Wobec tego to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia stosownej dokumentacji do dokonania wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Należy przedłożyć wniosek właściciela wraz ze sporządzonym przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia – operatem geodezyjnym. Jeżeli natomiast chodzi o czas dokonania aktualizacji. Najczęściej wynosi on od kilku dni do miesiąca. Organy działają zatem w tym zakresie całkiem sprawnie.

Aktualizacja danych w księdze wieczystej

Aktualizacji danych należy dokonać również w księdze wieczystej dzielonej nieruchomości. W tym zakresie należy złożyć stosowny wniosek. Trzeba go wysłać lub złożyć osobiście we właściwym miejscowo sądzie wieczystoksięgowym. Podanie powinno zawierać załączniki – wypis i wyrys z zaktualizowanego rejestru gruntów, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku. Warto pamiętać o tym, że najczęściej organy prowadzące postępowania podziałowe mają obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowym o dokonanych zmianach. Niestety praktyka pokazuje, że często go nie realizują. A jak długo trwa wpis zmian do księgi wieczystej nieruchomości? Trochę trzeba na niego czekać. W większości sądów czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach 6 miesięcy. Rekordowo trzeba czekać nawet rok.

Co daje podział nieruchomości?

Procedura podziałowa niesie za sobą wiele korzyści. W przypadku nieruchomości rolnych oraz dalszej zmiany ich przeznaczenia, a także wyłączenia z produkcji rolnej, ich wartość wzrasta nawet kilkukrotnie. Mimo że procedura podziałowa oraz aktualizacja danych we właściwych rejestrach trochę trwa, warto podjąć się tego wyzwania. Specjaliści Saveinvest Sp. z o.o. na co dzień zajmują się tymi zagadnieniami, po to by finalnie móc zaoferować swoim klientom działki budowlane i rekreacyjne w atrakcyjnych lokalizacjach.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top