Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Gdzie trzeba wykazać dokonany podział nieruchomości?

Bartłomiej Kuzniar
9 marca 2022
Nieruchomości
Podział
Działki

Inwestowanie w nieruchomości może przybierać różne formy. Jedni zarabiają na remontowaniu mieszkań i ich sprzedaży za wyższą cenę. Inni preferują popularny najem. Jeszcze inni natomiast kupują grunty rolne, by je podzielić, wyłączyć z produkcji rolnej i finalnie sprzedać jako działki budowlane. Ci ostatni muszą mieć szeroką wiedzę na temat regulacji podziałowych, w tym w zakresie tego, gdzie trzeba wykazać dokonanie takiego podziału. Kwestię tę wyjaśnia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Podział nieruchomości i co dalej?

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaje dokonany podział nieruchomości. Najczęściej w tym zakresie organ wydaje stosowną decyzję administracyjną, która wywołuje skutek prawny po uprawomocnieniu. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast każdego roku podpisują setki takich orzeczeń. No ale co dalej? Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła odwołania i upłynął ustawowy, 14-dniowy termin do jej zakwestionowania albo strony postępowania złożyły oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, można zadbać o uregulowanie kwestii podziału we właściwych rejestrach. Na początek z urzędu należy „wyciągnąć” wydaną decyzję z klauzulą ostateczności i prawomocności. Taką klauzulę nadaje się na wniosek strony. Czynność ta sprowadza się do przybicia pieczątki z odpowiednią datą na odpisie decyzji.

Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Następnym krokiem powinna być aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków. Na szczęście w większości przypadków procedura jest tak skonstruowana, że nie wymaga żadnych dodatkowych wniosków właściciela nieruchomości. Po wydaniu decyzji administracyjnej organ sam, niejako z automatu, zwraca się do o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdzają bowiem, że dokonanie zmian w ewidencji jest czynnością materialno-techniczną wykonywaną na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wraz z jej załącznikiem, czyli mapą z projektem podziału, trafia więc do właściwego organu zajmującego się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyjątkiem podział nieruchomości rolnych

Żeby nie było jednak tak pięknie – we wskazanym wyżej zakresie istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on podziału gruntów rolnych lub leśnych w sytuacji, gdy wydzielone zostaną działki o powierzchni większej niż 0,3 hektara. Rzecz w tym, że takiego podziału można dokonać bez zatwierdzenia podziału przez organ administracji publicznej. Wobec tego to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia stosownej dokumentacji do dokonania wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Należy przedłożyć wniosek właściciela wraz ze sporządzonym przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia – operatem geodezyjnym. Jeżeli natomiast chodzi o czas dokonania aktualizacji. Najczęściej wynosi on od kilku dni do miesiąca. Organy działają zatem w tym zakresie całkiem sprawnie.

Aktualizacja danych w księdze wieczystej

Aktualizacji danych należy dokonać również w księdze wieczystej dzielonej nieruchomości. W tym zakresie należy złożyć stosowny wniosek. Trzeba go wysłać lub złożyć osobiście we właściwym miejscowo sądzie wieczystoksięgowym. Podanie powinno zawierać załączniki – wypis i wyrys z zaktualizowanego rejestru gruntów, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku. Warto pamiętać o tym, że najczęściej organy prowadzące postępowania podziałowe mają obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowym o dokonanych zmianach. Niestety praktyka pokazuje, że często go nie realizują. A jak długo trwa wpis zmian do księgi wieczystej nieruchomości? Trochę trzeba na niego czekać. W większości sądów czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach 6 miesięcy. Rekordowo trzeba czekać nawet rok.

Co daje podział nieruchomości?

Procedura podziałowa niesie za sobą wiele korzyści. W przypadku nieruchomości rolnych oraz dalszej zmiany ich przeznaczenia, a także wyłączenia z produkcji rolnej, ich wartość wzrasta nawet kilkukrotnie. Mimo że procedura podziałowa oraz aktualizacja danych we właściwych rejestrach trochę trwa, warto podjąć się tego wyzwania. Specjaliści Saveinvest Sp. z o.o. na co dzień zajmują się tymi zagadnieniami, po to by finalnie móc zaoferować swoim klientom działki budowlane i rekreacyjne w atrakcyjnych lokalizacjach.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe