Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Gmina nie może uchwalić zbyt szczegółowego i restrykcyjnego studium

Robert Tomaszewski
4 sierpnia 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących – oznacza to, że zbyt restrykcyjny i szczegółowy dokument może podlegać unieważnieniu.

Akty planowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego – oznacza to, że nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i w konsekwencji m.in. nie może stanowić podstawy do wydawania poszczególnych decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę. Oznacza to, że jeśli doszło do uchwalenia studium, które jest zbyt szczegółowe a w konsekwencji także zbyt restrykcyjne, może podlegać ono unieważnieniu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Przypadek gminy Jaworzno

O tym, że treść studium nie może być zbyt szczegółowa i nazbyt restrykcyjna, przekonały się władze gminy Jaworzno, które w uchwalonym dokumencie zawarły dużo drobiazgowych zapisów dotyczących złóż węgla wydobywanych na terenie gminy – m.in. określono warunki jego eksploatacji, czy nadmiernie ograniczające zakazy dotyczące sposobów jego wydobycia. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z 31 sierpnia 2015 r. (sygnatura akt: II SA/GL 465/15) stwierdził, że swoją treścią naruszało ono bezpośrednio art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stanowisko sądu

Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym, w studium gmina zobowiązana jest do uwzględnienia uwarunkowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia i to na tej podstawie musi prowadzić politykę przestrzenną – ale tak, by nie powstał konflikt pomiędzy treścią dokumentu, a prowadzoną na terenie gminy działalnością górniczą. Brane pod uwagę powinny być także inne aspekty – przykładowo wymogi ochrony środowiska, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrona dóbr kultury, warunki i jakość życia mieszkańców (w tym właśnie ochrona ich zdrowia i przewidywane zagrożenia dla ich bezpieczeństwa). Niezwykle ważnym aspektem jest dokładne określenie potrzeb i możliwości rozwoju gminy – nie oznacza to jednak, że włodarze przy uchwalaniu tego dokumentu uprawieni są do wprowadzania treści, które mogą być odbierane jako prawo powszechnie obowiązujące. Władztwo planistyczne w tym zakresie przypada dopiero przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W przywołanej tu sprawie treści zawarte w studium w znacznym stopniu wykraczały poza właściwości przypisane dla tego aktu planowania przestrzennego, które w pierwszej kolejności stanowić powinno diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej. Studium może ponadto wskazywać możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określać lokalne zasady ich zagospodarowania. W nim określa się zasady uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, tak by nie zaburzały one obowiązującego ładu przestrzennego. Jednak, na co uwagę zwrócił w swoim orzeczeniu WSA w Gliwicach, gmina ma prawo do określenia granic i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów dopiero w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium określa się kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów – jednak nie definitywne zakazy, czy warunki eksploatacji danych surowców, jak było to w omawianym tu przypadku.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top