Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Gmina nie może uchwalić zbyt szczegółowego i restrykcyjnego studium

Robert Tomaszewski
4 sierpnia 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących – oznacza to, że zbyt restrykcyjny i szczegółowy dokument może podlegać unieważnieniu.

Akty planowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego – oznacza to, że nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i w konsekwencji m.in. nie może stanowić podstawy do wydawania poszczególnych decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę. Oznacza to, że jeśli doszło do uchwalenia studium, które jest zbyt szczegółowe a w konsekwencji także zbyt restrykcyjne, może podlegać ono unieważnieniu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Przypadek gminy Jaworzno

O tym, że treść studium nie może być zbyt szczegółowa i nazbyt restrykcyjna, przekonały się władze gminy Jaworzno, które w uchwalonym dokumencie zawarły dużo drobiazgowych zapisów dotyczących złóż węgla wydobywanych na terenie gminy – m.in. określono warunki jego eksploatacji, czy nadmiernie ograniczające zakazy dotyczące sposobów jego wydobycia. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z 31 sierpnia 2015 r. (sygnatura akt: II SA/GL 465/15) stwierdził, że swoją treścią naruszało ono bezpośrednio art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stanowisko sądu

Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym, w studium gmina zobowiązana jest do uwzględnienia uwarunkowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia i to na tej podstawie musi prowadzić politykę przestrzenną – ale tak, by nie powstał konflikt pomiędzy treścią dokumentu, a prowadzoną na terenie gminy działalnością górniczą. Brane pod uwagę powinny być także inne aspekty – przykładowo wymogi ochrony środowiska, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrona dóbr kultury, warunki i jakość życia mieszkańców (w tym właśnie ochrona ich zdrowia i przewidywane zagrożenia dla ich bezpieczeństwa). Niezwykle ważnym aspektem jest dokładne określenie potrzeb i możliwości rozwoju gminy – nie oznacza to jednak, że włodarze przy uchwalaniu tego dokumentu uprawieni są do wprowadzania treści, które mogą być odbierane jako prawo powszechnie obowiązujące. Władztwo planistyczne w tym zakresie przypada dopiero przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W przywołanej tu sprawie treści zawarte w studium w znacznym stopniu wykraczały poza właściwości przypisane dla tego aktu planowania przestrzennego, które w pierwszej kolejności stanowić powinno diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej. Studium może ponadto wskazywać możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określać lokalne zasady ich zagospodarowania. W nim określa się zasady uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, tak by nie zaburzały one obowiązującego ładu przestrzennego. Jednak, na co uwagę zwrócił w swoim orzeczeniu WSA w Gliwicach, gmina ma prawo do określenia granic i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów dopiero w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium określa się kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów – jednak nie definitywne zakazy, czy warunki eksploatacji danych surowców, jak było to w omawianym tu przypadku.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe