Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Ile zapłacimy za legalną a ile za nielegalną wycinkę z działki?

Robert Tomaszewski
14 sierpnia 2015
Działki

Wycinka drzew zarówno tych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia, jak i bez niego może okazać się niezwykle kosztowna. Na jakie opłaty związane z legalną i nielegalną wycinką powinien przygotować się inwestor?

Pozwolenie na wycinkę z działki

Zgodnie z art. art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody wymogiem uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie są objęte rośliny w sytuacji, gdy ich wiek nie przekracza dziesięciu lat. Dodatkowo nie potrzeba uzyskiwać pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które m.in.: znajdują się w lasach, są drzewami owocowymi (z wyłączeniem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową), rosną na plantacjach drzew i krzewów lub takich, które niszczącą nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczają widoczność na łukach i skrzyżowaniach (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

Zgoda na wycinkę drzewa z nieruchomości

Pozwolenie na wycinkę wydaje na wniosek posiadacza nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku natomiast, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem do składanego wniosku dołączyć należy również zgodę jej właściciela. Warto mieć na uwadze, że uzyskane zezwolenie na wycinkę wcale nie musi uwzględniać wszystkich próśb inwestora – może np. uzyskać zgodę tylko na wycięcie części spośród uwzględnionych we wniosku roślin.

Opłaty

Jeśli jednak wycinka wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości zobowiązany jest także, oprócz uzyskania zezwolenia, do wniesienia stosownej opłaty. Według art. 85 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie rodzaju i gatunku drzewa, które chcemy usunąć oraz obwodu jego pnia. W przypadku, gdy dochodzi do rozwidlenia drzewa na wysokości poniżej 130cm, każdy pień traktuje się wtedy jako osobne drzewo. Co roku minister środowiska w stosownym obwieszczeniu ustala stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków roślin. Na wysokość opłaty należnej za usuniecie drzewa może wpłynąć także jego usytuowanie.

Przykład

Przykładowo, jeśli drzewo znajduje się na terenie uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej, lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, ich usuniecie będzie nawet o 100 proc. droższe niż usunięcie drzew na zasadach ogólnych. Opłaty za usuniecie drzew nie pobiera się w sytuacjach, w których drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, w związku z przebudową dróg publicznych lub które posadzono lub wyrosły na nieruchomości już po jej przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich wycięcie, jeśli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli natomiast przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały swoją żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub jej nie zachowały, z przyczyn całkowicie niezależnych od posiadacza nieruchomości, to należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

Nielegalna wycinka

Jeśli natomiast dopuścimy się nielegalnej wycinki (przykładowo nie uzyskamy zezwolenia na wycięcie drzewa starszego niż 10 lat) możemy spodziewać się wysokiej kary finansowej. Nie ma już wtedy znaczenia czy prowadzimy działalność gospodarczą. Wysokość kar również jest zróżnicowana. Zależy głównie od parametrów usuwanych roślin oraz miejsca ich posadowienia. Istnieje możliwość rozłożenia na raty tej kwoty, ale tylko jeśli uda się udowodnić wnioskującemu swoją trudną sytuację materialną. Nielegalna wycinka nie jest jedyną możliwością prowadzącą do otrzymania kary. Można także liczyć się z takimi konsekwencjami w związku ze zniszczeniem zieleni – umyślnym lub też np. na wskutek niewłaściwego wykorzystywania urządzeń technicznych do ich pielęgnacji, czy za stosowanie środków chemicznych, które szkodzą roślinom.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe