PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak bardzo plan zagospodarowania przestrzennego może ingerować we własność nieruchomości?

Robert Tomaszewski
12 maja 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Na czym polega tzw. zasada proporcjonalności w przypadku ograniczania prawa własności nieruchomości przy uchwalaniu planów miejscowych?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego – zawiera przepisy powszechnie obowiązujące i stanowi podstawę do wydawania poszczególnych decyzji administracyjnych, przykładowo pozwolenia na budowę. W jego treści zawarte zostać mogą m.in. informacje o przeznaczeniu poszczególnych gruntów, warunki zagospodarowania terenów czy ograniczenia w ich użytkowaniu. W związku z powyższym bardzo często pojawia się problem dotyczący ograniczania w miejscowych planach prawa własności nieruchomości. W jakich okolicznościach organy uchwalające nowy plan (lub dokonujące zmiany w tym już istniejącym) nie mogą wprowadzać takich ograniczeń do jego treści? Przecież nawet w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym widnieje przesłanka, zgodnie z którą każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Plan zagospodarowania przestrzennego a ład przestrzenny

Za podstawę wiążącą organy gminne przy uchwalaniu nowych dokumentów planistycznych uważana jest powszechnie, zawarta w Konstytucji RP, tzw. zasada proporcjonalności. Zgodnie z wieloma wyrokami sądowymi (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 marca 2012 r., sygnatura akt: IV/SA Wa 33/12) zasada ta zostanie naruszona w sytuacji nadmiernej ingerencji w prawo własności bez uzasadnienia innymi wytycznymi dotyczącymi racjonalnego planowania. Chodzi tu głownie o konieczność dążenia przez gminę do zachowania ładu przestrzennego, czy przyjmowanie postanowień związanych z jej zrównoważonym rozwojem – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zasada proporcjonalności obliguje więc twórców planów miejscowych do precyzyjnego uzasadniania, w myśl wymienionych wyżej wartości, każdego ograniczenia, jakie ma zostać zawarte w nowym dokumencie planistycznym. Prawo własności może zostać zatem ograniczone w planie miejscowym, którym jest działka objęta, ale dopiero po uprzednim dokonaniu przez gminę niezbędnych ustaleń, w których wezmą pod uwagę zabezpieczenie interesu wspólnoty oraz jak najmniejszy zakres ingerencji w prawa właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Ochrona prawna właścicieli nieruchomości

Ustawodawca nie pozostawił jednak właścicieli nieruchomości bez żadnej ochrony prawnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sytuacji, gdy z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego uchwalenia) korzystanie z nieruchomości lub nawet z jakiejś jej części w dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem zostało zupełnie uniemożliwione albo istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty takiej nieruchomości może wysunąć pewne żądania w stosunku do gminy. Właściciel nieruchomości może oczekiwać, że gmina wypłaci na jego rzecz odszkodowanie za poniesioną szkodę lub też dokona wykupu całej nieruchomość lub jej części. Jeśli natomiast właściciel dokonuje zbycia nieruchomości (której wartość obniżona została za sprawą zmian w miejscowym planie) i nie skorzystał wcześniej z przysługujących mu roszczeń, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości jego nieruchomości.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top