PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Bartosz Antos
17 lutego 2021
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to niezwykle istotny dokument. On decyduje o tym co ma prawo powstać na danym obszarze. Właśnie dlatego powinny na niego zwrócić uwagę osoby zamierzające kupić nieruchomość. Jak uniknąć budowy wysypiska przed oknami? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest plan miejscowy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument uchwalany przez radę gminy. Określa on przeznaczenie terenów, a także sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Dzięki niemu wiadomo między innymi jakie inwestycje celu publicznego powstaną na danym obszarze oraz jak wysokie budynki można tam stawiać. Kupując nieruchomość otoczoną niezabudowanymi gruntami można się zatem dowiedzieć jak będzie się rozwijał dany obszar w przyszłości. Warto starannie przeanalizować plan miejscowy przed zakupem nieruchomości, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Może się bowiem okazać, że przed oknami wyrośnie nam kilkunastopiętrowy wieżowiec albo wysypisko śmieci. Oczywiście miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ulegają zmianom. Za wszelkie niekorzystne modyfikacje tego aktu okoliczni właściciele mogą jednak domagać się stosownego odszkodowania.

MPZP a studium

Co również istotne w tym kontekście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy odróżnić od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ten drugi dokument również określa przeznaczenie danego obszaru. Studium, w odróżnieniu od planu miejscowego nie ma jednak charakteru aktu prawa miejscowego. Ten dokument jest zatem wiążący dla organów gminy, które uchwalają plan miejscowy, ale nie wiąże bezpośrednio mieszkańców gminy. Studium w pewnym sensie zatem tylko ogólnie określa politykę przestrzenną gminy nie kreując jednocześnie żadnych szczególnych obowiązków. Plan miejscowy zawiera natomiast bardzo specyficzne i szczegółowe wytyczne na temat przyszłej zabudowy – od dopuszczalnego rodzaju budynku, aż po szczegółowe parametry techniczne powstających budowli.

Z czego składa się plan miejscowy?

Skoro zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tak istotny warto wiedzieć w jaki sposób go czytać. Dokument ten składa się z dwóch części – części tekstowej (uchwały) oraz części graficznej (załącznika do uchwały). Uchwała posiada układ klasycznego aktu prawnego. Znajdziemy w niej zatem podstawę prawną wydania, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe, a także regulacje dotyczące wejścia w życie. Uchwała jest najczęściej podzielona na paragrafy, ustępy, punkty i litery. Z kolei część graficzna to mapa zasadnicza sporządzona z reguły w skali 1:1000. Znajdziemy na niej między innymi rozgraniczenie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, granice administracyjne, linie zabudowy, oznaczenia obiektów i terenów chronionych – wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak czytać plany miejscowe?

Aby dowiedzieć się czy w sąsiedztwie naszej nieruchomości nie powstaną obiekty, których byśmy tam nie chcieli wystarczy przeczytać plan miejscowy. W pierwszej kolejności należy odnaleźć na mapie obszar odpowiadający naszej nieruchomości. W tym zakresie można posiłkować się dodatkowymi źródłami jak Google Maps albo Geoportal. Następnie trzeba ustalić w jaki sposób zostały oznaczone okoliczne tereny. Plan miejscowy powinien zostać wyposażony w stosowną legendę, aby rozszyfrować zawarte na mapie oznaczenia. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określa się na przykład symbolem „MN”, tereny zabudowy usługowej oznacza się jako „U”. Z kolei tereny zieleni urządzonej takie jak parki i ogrody będą posiadały symbol „ZP”. Na pewno należy się natomiast wystrzegać symbolu „ZZ”, czyli obszarów zagrożonych powodzią, „KD”, czyli terenów dróg publicznych, a także „P”, czyli terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top