Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak najkorzystniej opodatkować wynajem domku letniskowego? Poradnik część trzecia

Bartosz Antos
18 sierpnia 2017
Domki letniskowe
Najem
Domki letniskowe

W poprzednim wpisie Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl omówił trzy sposoby rozliczania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu obiektów rekreacyjnych – rozliczanie na zasadach ogólnych, zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego oraz stawki liniowej.

Karta podatkowa

Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl wspomniał już w poprzednim wpisie, że art. 25 ust. 1 ustawy ryczałtowej reguluje kwestię opodatkowania wynajmu tymczasowych obiektów letniskowych w formie karty podatkowej. Zgodnie z treścią tej przesłanki, podatnik podlega takiej formie opodatkowania, jeśli spełni kilka warunków.

Podatnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie, w którym zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli. Co więcej przy prowadzeniu działalności nie może korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (wyjątkiem jest korzystanie z usług specjalistycznych), nie może także prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto ustawodawca zastrzega, że opodatkowanie kartą podatkową nie będzie możliwe, w sytuacji gdy małżonek podatnika prowadzi działalność w tym samym zakresie lub jeśli on sam wytwarza wyroby opodatkowane (na podstawie odrębnych przepisów) podatkiem akcyzowym.

Podatek dochodowy

Co prawda podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (do czego zobowiązani są podatnicy wybierający pozostałe formy opodatkowania). Jednak, są oni w zamian zobowiązani do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur, o których mowa w odrębnych przepisach, które mają na celu stwierdzenie faktu sprzedaży wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Ponadto podatnik wybierający kartę podatkową zobowiązany będzie do przechowywania w kolejności numerów kopii tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Wysokość podatku właściwa dla karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji, wydanej na podstawie złożonego wniosku o zastosowanie takiej formy opodatkowania, z ramienia naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy, opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są zobowiązani do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Warto wiedzieć, by dobrze wybrać na rynku nieruchomości

Jak pokazują statystyki coraz częściej wczasowicze nie decydują się na pobyt w hotelu, czy ośrodku wypoczynkowym. W zamian wybierają kameralne pokoje lub domki oferowane przez prywatnych właścicieli. Taka działalność jest więc bardzo intratnym pomysłem inwestycyjnym – warto zatem dokładnie zapoznać się z możliwymi sposobami na rozliczenie dochodów i wybrać ten najbardziej dla nas optymalny.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe