PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak szacować wartość działki?

Robert Tomaszewski
13 stycznia 2014
Finansowanie
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki

Opłata planistyczna – kiedy powinna być naliczona?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna jest formą uczestniczenia gminy w zyskach związanych ze zbyciem nieruchomości przez jej właściciela. Naliczana jest jednorazowo, w ściśle określonych przypadkach.

Opłata planistyczna naliczana jest w momencie, gdy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą, wzrośnie wartość nieruchomości, a jej właściciel sprzeda ją w ciągu 5 lat o daty uchwalenia lub zmiany MPZP. Opłatę taką należy wnieść do gminy niezależnie od tego czy sprzedawana jest cała nieruchomość, czy tylko jej część. Naliczanie takiej opłaty zdawałoby się słuszne, jednak w praktyce rodzi wiele kontrowersji. Zwłaszcza sposób szacowania wartości działki, od której to naliczana jest opłata planistyczna.

Przykład z życia – działki rolne, przekształcenie i wzrost wartości nieruchomości

Jedną z osób, której dotyczyło objęcie opłatą planistyczną, był Wiesław T. Opłatą niemałą, gdyż prezydent Wrocławia wezwał Wiesława T. do uiszczenia opłaty planistycznej w wysokości 1,6 mln zł. Według operatu szacunkowego rzeczoznawcy, działki rolne należące do Wiesława T., przekształcone w wyniku zmiany ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na budowlane, wzrosła o ponad 5 mln złotych. Wiesław T. odwołał się od rzeczonej decyzji i domagał się stwierdzenia jej nieważności. Argumentował, że operat szacunkowy dotyczący jego działki nie powinien opierać się o rynkowy wzrost cen działek do momentu sporządzania operatu, ale o ich wzrost wartości, który spowodowała zmiana MPZP.

Niestety dla Wiesława T. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu nie unieważniło decyzji prezydenta Wrocławia. Podtrzymało wysokość opłaty planistyczne. Podkreśliło także, iż słusznym jest ustalanie wartości nieruchomości na dzień sporządzania operatu szacunkowego, powołując się na art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1,6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa bowiem nie precyzuje daty, która wyznaczałaby dzień określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej.

Kolejnym szczeblem walki Wiesława T. z decyzją prezydenta Wrocławia była skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wiesław T. ponownie podnosił, że art. 37 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa jedynie fakt, iż opłatę planistyczną nalicza się na dzień sprzedaży nieruchomości, co nie jest równoznaczne z tym, iż przyjmuje się jej wartość z tego dnia. WSA skargę Wiesława T. oddalił i w uzasadnieniu również powołał się na argumenty podobne jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu. Ten wyrok Wiesław T. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Opłata planistyczna a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Tu sprawy potoczyły się nieco inaczej, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sąd przyznał, że decyzja prezydenta Wrocławia może być uznana za nieważną, dlatego sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia. NSA orzekł, iż w związku z tym, że część terenów Wiesława T. została przeznaczona pod drogę publiczną, to opłata planistyczna powinna być ustalona na dzień uchwalenie MPZP, a nie na dzień operatu szacunkowego. Opłatę planistyczną na dzień ustalenia MPZP nalicza się każdorazowo, gdy dotyczy ona działek przeznaczonych w MPZP na cele inwestycyjne.

NSA podkreślił, że art. 37 ust. 7 – „Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ” mówi jedynie o naliczeniu opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości, a nie o naliczaniu jej na podstawie aktualnych cen rynkowych.

Pamiętajmy, że zawsze trzeba walczyć o swoje, bo organy administracji publicznej interpretują czasem prawo… niezgodnie z prawem – mówi Robert Tomaszewski, Prezes SaveInvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top