Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Robert Tomaszewski
5 sierpnia 2015
Budowa
Budowa, nieruchomości

Kiedy musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę i jakich formalności należy dopełnić?

Pozwolenie czy decyzja o warunkach zabudowy?

Rodzaj czekających nas formalności zależy przede wszystkim od tego, czy dla terenu na którym chcemy rozpocząć budowę uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla naszego gruntu taki plan powstał w oparciu o zamieszczone w nim przesłanki możemy ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. O ile nasze chęci budowlane nie będą sprzeczne z warunkami dyktowanymi przez plan.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Natomiast w przypadku trenów, dla których nie ma planu miejscowego należy zacząć od uzyskania warunków zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce zastępuje ona miejscowy plan można ją uzyskać tylko w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki zawarte w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy, nie istnieje wymóg posiadania przez wnioskującego praw do nieruchomości. Dlatego warto, gdy myślimy o zakupie działki, najpierw sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania. A w przypadku jego braku wystąpić o warunki zabudowy, nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy właścicielami gruntu. Jest to jeden z najprostszych sposobów, aby mieć pewność, że nasze plany budowlane na pewno uda się zrealizować w obrębie danej nieruchomości – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Kiedy pozwolenie?

Przegłosowana przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 roku i podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wprowadza w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) – wiele istotnych zmian. Z punktu widzenia inwestorów najważniejszymi są te, które mają doprowadzić do skrócenia procesu inwestycyjnego przez redukcję czasu budowy. Zniesiono obowiązujący do tej pory wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który znacznie wydłużał sam proces. Regulacja ta nie obejmuje jednak wszystkich budynków. Nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę takie budynki, których obszar oddziaływania nie wykroczy poza granice działki. Czyli po prostu nie będzie w żaden sposób wywierać istotnego wpływu na działki sąsiednie.

Domek letniskowy

Formalności

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wymaga przeprowadzenia postepowania administracyjnego. Zazwyczaj jest przeprowadza się je z udziałem stron – inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego oraz zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu, który objęty został wnioskiem o pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania, a w konsekwencji również strony w postepowaniu, co do zasady ustala się w oparciu o przepisy odrębne. Najważniejszym spośród nich dla omawianej kwestii jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do starosty, lub w miastach na prawach powiatu, do prezydenta. Należy załączyć do niego: egzemplarze projektu budowlanego (niekiedy także inne dokumenty, wymagane w oparciu o przepisy szczegółowe). Ponadto oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dalej: zaświadczenie wydane przez projektanta – ewentualnie od sprawdzającego – o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (interwencja sprawdzającego nie jest wymagana przy budynkach o prostej funkcji i konstrukcji, przykładowo domki letniskowe lub jednorodzinne, budynki gospodarcze i in.). W przypadku braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy także dostarczyć decyzję ustalającą warunki zabudowy.

Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest najwcześniej po upływie 14 dni od wydania pozwolenia na budowę.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe