PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzew z działki?

Bartosz Antos
12 października 2021
Drzewa
Działki

Nikt nie może samowolnie pozbywać się dużych drzew i krzewów ze swojej nieruchomości. Niejednokrotnie taki zabieg wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Jak uzyskać taką zgodę? O jakie formalności należy zadbać? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Usunięcie drzewa tylko z zezwoleniem?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku gdy dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Usunięcie niektórych drzew może dodatkowo wymagać zgody innych organów. Na przykład regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dzieje się tak, gdy drzewa znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej i nie są jednocześnie obcymi gatunkami topoli. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego/rezerwatu należy to uzgodnić z dyrektorem parku albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kto może wystąpić o wydanie zezwolenia?

Z wnioskiem o jego wydanie może wystąpić również ściśle określony podmiot. Posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela) albo właściciel urządzeń niebędących częściami składowymi nieruchomości (o ile drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu urządzeń). Zgody właściciela nieruchomości nie wymaga się tylko wtedy, gdy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa albo wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Dodatkowo zgody właściciela nie wymaga się, gdy wniosek składa użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Poprawnie złożony wniosek powinien natomiast uwzględniać takie informacje, jak imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, nazwę gatunków drzewa lub krzewu, obwód drzewa, wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew i tak dalej.

Kto wydaje zezwolenie?

Właściwy organ administracji publicznej przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokona oględzin. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zostanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Nadto wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Jeżeli natomiast nie zaistnieją żadne przeciwwskazania, wnioskodawca uzyska stosowne zezwolenie. Dokument uwzględni dane wnioskodawcy, gatunek drzewa lub krzewu, miejsce jego usunięcia, wysokość opłaty za usunięcie, a także termin usunięcia.

Nie każde drzewo i krzew wymaga zezwolenia

Oczywiście ustawa o ochronie przyrody przewiduje przy tym szereg wyłączeń. Przepisów nie stosuje się chociażby do krzewów rosnących w skupisku o powierzchni 25 metrów kwadratowych, drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu, a 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Przepisy te nie znajdą także zastosowania w odniesieniu do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także w wielu innych przypadkach – wskazuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top