Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jaki jest koszt utrzymania działki?

20 lutego 2023
Cena
Po zakupie
Enklawa Dziwnówek

Nabywca działki zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości – jest to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny i wynika z posiadania nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Roczna wysokość podatku, w zależności od gminy, zawiera się w przedziale 12 zł – 35 zł za 1000 m2 (0,1 hektara). Przykładowo, w przypadku działki o powierzchni 1000 m2, wysokość podatku za jeden cały rok zamknie się w przedziale 12 zł – 35 zł.

W przypadku inwestycji, na których przewidziana jest strefa rekreacji oraz basen, będą pobierane dodatkowe nakłady:

Utrzymanie części wspólnych (strefa rekreacji, drogi): 246 zł/mc.  

Utrzymanie basenu: 123 zł/mc (płatne po wybudowaniu). 

Nakłady będą pobierane po wybudowaniu wyżej wymienionych części wspólnych. 

back to top