Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jaki podatek od działki o przeznaczeniu rolniczym? Część druga

Robert Tomaszewski
12 lutego 2015
Podatki
Działki rolne

W poprzedniej części artykułu opisaliśmy kwestię poprawnego interpretowania pojęcia „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”. Ponadto poruszyliśmy problem niejasnego statusu gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na inwestycje.

Klasyfikacja gruntów

Jak wynika bezpośrednio z art. 21 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – podstawę do ustanowienia wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, która ma charakter urzędowego źródła informacji (art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo reguluje charakter ewidencji). To właśnie wynikająca z ewidencji klasyfikacja gruntów jest wiążąca dla organów podatkowych. Fakt, czy dany grunt można sklasyfikować jako użytek rolny, grunt zadrzewiony i zakrzewiony lub las, determinują właśnie dane z ewidencji. Zostało to potwierdzone orzecznictwem sądów administracyjnych m.in. WSA w Krakowie (prawomocny wyrok z dnia 17 kwietnia 2013r.).

Wyjątki

Jednak, jak zauważa Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl, od tej reguły mogą pojawiać się pewne wyjątki. W sytuacji, gdy podatnik byłby w stanie uprawdopodobnić, że rozpoczął odpowiednią procedurę uzgodnienia klasyfikacji danej nieruchomości w ewidencji gruntów z jej stanem rzeczywistym, jednak wbrew istnieniu ku temu przesłanek do wprowadzenia zmiany organ ewidencyjny nie wprowadził ich z jakiś względów do klasyfikacji, organ podatkowy zgodnie z prawem ma obowiązek wziąć ten fakt pod uwagę. Przesądza o tym zasada prawdy obiektywnej.

Jak wystąpić o zwrot nadpłaty, gdy działka rolna nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej?

Jeśli przedsiębiorcy uda się wykazać, że gruntu rolnego, który posiada, wcale nie wykorzystuje do działalności gospodarczej, a uiszcza od niego podatek od nieruchomości, może wystąpić o zwrot nadpłaty. Zgodnie z przesłankami ordynacji podatkowej podatek taki można odzyskać poprzez złożenie wniosku o stwierdzeniu nadpłaty. Należy pamiętać, że przedsiębiorca może zasadniczo dochodzić zwrotu nadpłaconej należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za pięć poprzednich lat podatkowych. Wyjaśnienie spraw z podatkiem od nieruchomości powinno także wiązać się ze złożeniem i zapłatą odpowiednio podatku rolnego lub leśnego, którego wymiar jest znacznie niższy niż podatek od nieruchomości.

Prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości

Wnioski, jakie można wyciągać z zaobserwowanej praktyki podatkowej – prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości nadal przysparza wielu problemów zarówno podatnikom, jak i samym lokalnym organom podatkowym. Dlatego, jak zawsze w przypadku optymalizacji podatkowej, w omawianej sprawie występowania o zwrot nadpłaty warto precyzyjniej i rzetelniej przyjrzeć się okolicznościom danej sprawy. Zakres oszczędności nie dość, że może okazać się istotny, to sama sprawa stanowi także dobrą okazję do kompleksowej weryfikacji obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe