Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie nieruchomości wybudujemy bez pozwolenia? Nowelizacja prawa

Bartosz Antos
1 sierpnia 2015
Budowa
Nieruchomości,

Jakie istotne zmiany wprowadza znowelizowane prawo budowlane przede wszystkim w kwestii wymogu uzyskiwania pozwoleń na budowę?

Brak pozwolenia na budowę

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele istotnych zmian. Z punktu widzenia inwestorów najważniejszymi są te, które bezpośrednio mogą przyczynić się do redukcji czasu potrzebnego na dopełnienie formalności administracyjnych. Chodzi przede wszystkim o wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który zgodnie z nowelizacją zostaje zniesiony. Nowa regulacja nie obejmuje jednak wszystkich obiektów budowlanych. Jak wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje tylko takie budowle, których zasięg oddziaływania zamyka się w obrębie działki objętej inwestycją. Innymi słowy takiej budowli, która nie ma namacalnego wpływu na otaczające ją inne działki. Już tu pojawiają się pierwsze kłopoty – jak w praktyce należy rozumieć zawartą w prawie przesłankę o „obszarze oddziaływania obiektu”?

Nieruchomości

Treść nowej ustawy definiuje to pojęcie jedynie jako teren, który „wyznaczony jest w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”. Ze względu na brak dokładniejszych wytycznych, co do kwestii ingerencji budowli w inne działki, mogą pojawić się problemy z interpretacją nowych przepisów. A w związku z tym także z ich odpowiednim zastosowaniem. Warto pamiętać, że budowla może oddziaływać w optyce prawa również na takie działki, z którymi bezpośrednio nie sąsiaduje. Ustawa wskazuje także kto będzie podmiotem odpowiedzialnym za określenie obszaru oddziaływania w konkretnych przypadkach. Zadanie to należeć będzie do architekta opracowującego projekt budowlany. Tenże, na podstawie obowiązującego powszechnie prawa, określi obszar oddziaływania planowanej budowli ze szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.

Co wybudujemy bez pozwolenia?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego (art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) wśród obiektów, które można wznieść bez uzyskania pozwolenia na budowę są m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne (pamiętając o zasadzie, że ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których je zaprojektowano); wolno stojące parterowe budynki gospodarcze takie jak garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki.

Nieruchomości

Pozostałe nieruchomości bez pozwolenia

Co więcej bez pozwolenia na budowę możemy wznieść także obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej. Wśród nich wymienia się m.in. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw,; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw powierzchni działki; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw, które usytuowane będą na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw powierzchni działki; obiektów małej architektury czy ogrodzeń.

Warto mieć także na uwadze, że z wymienionych wyżej obiektów budowlanych co prawda zdjęto przymus uzyskania pozwolenia na budowę, jednak większość z nich nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi według art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe