PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

Bartłomiej Kuzniar
24 listopada 2022
Budowa
Drzewa
Działka budowlana przy lesie

Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest las w sensie prawnym?

Ograniczenia związane z zamiarem usytuowania budynku w pobliżu lasu obowiązują, gdy nieruchomość sąsiednia jest lasem w sensie prawnym. To czy dana grupa drzew może być zakwalifikowana jako las zależy od tego, czy wpisuje się w definicję ustawową. Taką formalną definicję zawiera ustawa o lasach. Zgodnie z nią lasem jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego
albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Ile wynosi podstawowa odległość domu mieszkalnego od lasu?

Dokumentem, który określa dozwoloną odległość budowy domu od gruntu, będącego lasem z prawnego punktu widzenia jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019 r., poz. 1065 – tekst jednolity). Zgodnie z aktem, który określa las skrótem „ls”, minimalna odległość domu od niego powinna wynosić: 12 m, gdy dom ma ściany i pokrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia albo 16 m, gdy dom ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień. Poprzez ściany nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku.

W praktyce to najczęściej ściany murowane ocieplone wełną mineralną lub styropianem, ale tylko jeśli zastosowano określony system ocieplenia. Za ściany rozprzestrzeniające ogień rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo lub nierozprzestrzeniające ognia. W praktyce najczęściej chodzi o budynek ze ścianami w konstrukcji drewnianej albo z pokryciem dachu z materiału palnego.

Działka położona przy lesie

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przepisy omawianego rozporządzenia przewidują na szczęście wyjątek umożliwiający usytuowanie domu mieszkalnego bliżej lasu. Po pierwsze, teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, z którym graniczyć ma budynek, musi być przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, którym jest działka objęta, pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. Z kolei w przypadku braku planu miejscowego, grunty leśne z którymi miałby graniczyć budynek mieszkalny, powinny być objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Tę zgodę powinniśmy jednak uzyskać w przeszłości przy sporządzaniu planów miejscowych na podstawie obowiązujących w przeszłości aktów prawnych, które utraciły moc. Obie informacje uzyskać można we właściwym miejscowo urzędzie miasta i gminy.

Pozostałe warunki

To jednak nie wszystkie warunki, które należy spełnić, by zbudować dom w pobliżu lasu. Należy również mieć na względzie zasady, dotyczące technologii wykonania budynku. Budynek musi bowiem być w całości wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Ponadto niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także musi posiadać odpowiednią, wysoką klasę odporności pożarowej. Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione to odległość budynku od lasu wynosić może nawet 4 metry. Warunkiem jest to, że las znajduje się na innej geodezyjnie działce sąsiedniej albo bez zachowania jakiejkolwiek odległości, o ile fragment lasu znajduje się działce, na której budujemy dom mieszkalny – stwierdza Bartłomiej Kuźniar. Kupując działki budowlane pod dom mieszkalny warto zatem zadbać o sprawdzenie, czy i jak przedstawia się jej usytuowanie względem lasu. Oczywiście w sensie prawnym.

Działki rolne

Kupno działki – co trzeba wiedzieć

Zakup wymarzonej działki pod budowę domu w dobrej lokalizacji i spokojnej okolicy, np. blisko lasu to nie tylko spełnienie marzeń. Inwestycja w działkę budowlaną w atrakcyjnym miejscu, np. taką, która posiada bezpośredni dostęp do lasu stwarza wiele możliwości dla inwestora. Nieodzowna jest jednak znajomość prawa i dokładne sprawdzenie wszystkich czynników – m.in. przeznaczenie działki w MPZP, którym jest teren objęty, warunki zabudowy, ukształtowanie terenu, czy są dostępne media i zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz wiele innych aspektów, które mogą zdecydować o tym, czy będzie można zrealizować inwestycję. Wszystkie czynniki, istotne z punktu widzenia osoby poszukującej działki, opisaliśmy w tym poradniku!

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top