Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy inwestor może wejść na teren sąsiedniej nieruchomości?

Robert Tomaszewski
24 października 2015
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Grunty

Prawo budowlane dopuszcza zaistnienie specjalnych okoliczności, które pozwolą inwestorowi wejść na teren sąsiedniej nieruchomości.

Sąsiednia nieruchomość

Zgodnie z art. 47 prawa budowlanego jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne okaże się wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub mówiąc ogólnie na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor zobowiązany jest (jeszcze przed rozpoczęciem właściwych robot) do uzyskania zgody na wejście od właściciela lub najemcy sąsiedniej posesji. Inwestor zobligowany jest także do uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów. A także wysokości ewentualnej rekompensaty należnej z tego właśnie tytułu. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie dojdzie do uzgodnienia owych warunków, na wniosek inwestora właściwy organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności przedłożonego przez inwestora wniosku, właściwy organ określa jednocześnie granice tzw. „niezbędnej potrzeby” oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Działki budowlane

Pozwolenie na użytkowanie sąsiedniej nieruchomości

Inwestor musi również naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatacji sąsiedniego terenu w oparciu o przesłanki zawarte w kodeksie cywilnym.

Warto także pamiętać, że uzyskane przez inwestora pozwolenie na użytkowanie sąsiedniej nieruchomości nie musi nazywać wprost planowanych prac budowlanych. Co potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II OSK 1332/13). Spór dotyczył inwestora, który nie przeprowadził wszystkich prac budowlanych w jednym terminie. Zaczekał zaś z otynkowaniem swojego budynku dwa lata, po upływie których, znów chciał wejść na teren sąsiada. W opinii sądu inwestor miał pełne prawo do kontynuowania swoich zamierzeń budowlanych nawet po upływie tak długiego czasu. Jak czytamy w wydanym orzecznictwie, jeśli prace stanowią logiczną kontynuację rozpoczętych wcześniej czynności budowlanych, inwestor nie ma obowiązku do powtarzania wypełnionych wcześniej formalności administracyjnych. Może też nawet po upływie tak długiego czasu skorzystać z terenu sąsiedniego.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe