PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy na zawarcie umowy potrzebna jest zgoda małżonka?

Bartłomiej Kuzniar
12 stycznia 2021
Umowy
Umowa

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że o najmie wspólnej nieruchomości powinni decydować wszyscy jej właściciele. To kwestia niebagatelna nie tylko dla wynajmujących, ale również dla najemców. Kiedy wyrażenie zgody małżonka jest potrzebne? W jakiej formie należy to zrobić? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Do czego nam informacja o stanie cywilnym w umowie najmu?

Tak naprawdę każda zawierana umowa powinna zawierać informację o stanie cywilnym stron. To bowiem jest niezbędne do weryfikacji konieczności pozyskania zgody współmałżonka na zaciągnięcie przez drugą osobę określonego zobowiązania. Nie chodzi tutaj wyłącznie o zawierane umowy najmu, ale wszystkie inne, dotyczące wspólnego majątku małżonków. Tego typu kontrakty mają bowiem wpływ na sytuację obu osób. Mogą rodzić określony przychód, ale również poszczególne obowiązki podatkowe. Konsekwencją ustalenia, że dana osoba pozostaje w związku małżeńskim jest natomiast konieczność weryfikacji, jaki ustrój majątkowy panuje między małżonkami. Inne zasady będą bowiem obowiązywały w odniesieniu do wspólności majątkowej, a inne do tak zwanej intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.

Wspólność a rozdzielność majątkowa

Do powstania ustroju wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) dochodzi z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Najpopularniejszą formą umowy majątkowej jest natomiast tak zwana intercyza, czyli rozdzielność majątkowa. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza też samodzielnie swoim majątkiem.

Czy do umowy najmu nieruchomości potrzebna jest zgoda małżonka?

W przypadku tak zwanej intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą zatem samodzielnie zawierać umowy najmu, bo samodzielnie dysponują swoim majątkiem. Jeżeli jednak pozostają w ustroju wspólności majątkowej, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że co do zasady w kontekście wspólności majątkowej każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. W ustawie tej wskazano jednak również pewne wyjątki. O uzyskanie zgody małżonka należy zadbać w szczególności wtedy, gdy małżonek zamierza dokonać czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, a także gdy zamierza dokonać czynności prawnej, prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal. W konsekwencji takim wyjątkiem będzie również zawierana umowa najmu lokalu.

Jak wyraża się zgodę na zawarcie umowy?

W przypadku konieczności wyrażenia zgody na dokonanie danej czynności prawnej przez małżonka, treść jego oświadczenia powinna stanowić załącznik do sporządzanej umowy. Oświadczenie to musi precyzyjnie wskazywać, o jaką czynność chodzi. Może zatem wyglądać chociażby tak: „Ja, niżej podpisana Marta Kowalska wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka umowy najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Warszawie przy ul. Pięknej 4”. Rzecz jasna im więcej szczegółów zawieranej umowy, tym lepiej. W kontekście zgody współmałżonka należy też pamiętać, że konsekwencją braku wyrażenia przez niego zgody jest bezskuteczność zawieszona zawieranej umowy.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top