Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Robert Tomaszewski
17 listopada 2020
Budowa
Działki

Wiele osób nie rozróżnia instytucji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia prowadzonych prac budowlanych. Tymczasem mają one kluczowe znaczenie dla realizacji określonej inwestycji. Kiedy należy wystąpić o pozwolenie na budowę? A kiedy nie jest ono wymagane przepisami prawa? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu – www.saveinvest.pl.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, a także wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wydaje ją właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami tego postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości, na których planowana jest dana inwestycja. Instytucja pozwolenia na budowę została uregulowana w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Wskazano tam na podstawowe prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości. Przybliżono też kwestię tego, w jakiej sytuacji pozwolenie na budowę jest potrzebne, a kiedy wystarczy zgłoszenie lub inna forma. Pozwolenie na budowę jest elementem tak zwanej dokumentacji budowy. Znajdują się w niej obok załączonego projektu budowlanego, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, wszelkie rysunki i opisy, służące realizacji obiektu. Ponadto operaty geodezyjne, książki obmiarów, a czasem również dziennik montażu. Nieuzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, w tym nakazem rozbiórki danego obiektu.

Pozwolenie na budowę – kwestie techniczne

Pozwolenie na budowę może być wydane tylko osobom wskazanym w przepisach. Po pierwsze jest to ten kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast osoba, która złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aby poprawnie dokonać tej czynności należy posiłkować się wzorem wniosku o pozwolenie na budowę określonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia. Co przy tym istotne, pozwolenie na budowę dotyczy co do zasady całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden budynek, wówczas pozwolenie może dotyczyć wybranych obiektów lub całego zespołu obiektów. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć wymagane dokumenty, w tym między innymi trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Co do zasady pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. W ustawie – Prawo budowlane – znajduje się jednak szereg wyjątków od tej reguły. Pozwolenie na budowę może zostać zastąpione zwykłym zgłoszeniem wtedy, gdy po pierwsze chodzi o budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Po drugie nie wymaga pozwolenia budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Co ważne, budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Po czwarte obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją właściwego ministra, z wyłączeniem budynków mieszkalnych. Po piąte niektórych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezdopływowych, pomostów, instalacji zbiornikowych, kanalizacji kablowej, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich i tak dalej. Wszystkie te wyjątki zostały wymienione w ustawie – Prawo budowlane.

W wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie

Katalog wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest naprawdę obszerny. Przed podjęciem jakichkolwiek prac budowlanych warto się zatem z nim zapoznać. Należy jednak podkreślić, że większość inwestycji, prowadzonych na własne potrzeby, w tym budowa domu albo garażu będzie bazowała jedynie na zgłoszeniu. Trzeba je złożyć na gotowym formularzu we właściwym organie administracji publicznej. To zgłoszenie zwolnione jest od jakichkolwiek opłat, poza ewentualną opłatą od pełnomocnictwa – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top