Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy organ nie może nałożyć na mieszkańców gminy opłaty adiacenckiej?

Bartosz Antos
1 grudnia 2015
Przekształcenie działki
Nieruchomości

Czym jest opłata adiacencka oraz jakich terminów musi trzymać się organ przy jej ustalaniu? Co sprawia, że organ może stracić swoje uprawnienia do nałożenia tej formy opłaty na mieszkańców gminy?

Opłata adiacencka

Regulacje w sprawie opłat adiacenckich określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej może zostać nałożony na właścicieli lub użytkowników wieczystych takich nieruchomości, których wartość wzrosła w związku: podziałem nieruchomości, podziałem i scaleniem nieruchomości, budową urządzeń infrastruktury technicznej. Np. drogi lub sieci kanalizacyjnej – z udziałem środków publicznych (Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego). Stawka opłaty musi wynikać z uchwały rady gminyz. Z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż 50 proc. wzrostu wartości nieruchomości.

Opłatę adiacencką ustala organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości – wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami organ posiada kompetencje do ustalenia tej formy opłaty każdorazowo po stworzeniu albo warunków do przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury, albo po zaistnieniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Co istotne, obowiązek uiszczenia takiej formy opłaty ciąży na właścicielu. Jak tłumaczy Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl – niezależnie od faktu, czy ma on zamiar w ogóle korzystać z nowopowstałej infrastruktury.

Termin opłaty

Najczęstszym źródłem kłopotów, zarówno dla właścicieli nieruchomości jak i samej gminy, jest sposób obliczania terminu dla opłaty adiacenkiej. Zgodnie z prawem na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką gmina ma czas 3 lat. Licząc od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna, lub kiedy właściciel nieruchomości uzyskał możliwość korzystania z powstałej infrastruktury. Wspomniany termin ma charakter materialnoprawny. Dla jego zachowania niezbędne jest wydanie decyzji przez organ I instancji, która wcale nie musi zawierać przymiotu ostateczności. Jeśli więc decyzja staje się ostateczna po upływie trzyletniego terminu, ale jej wydanie nastąpiło wcześniej, spełniono wymogi przewidziane przez ustawodawcę.

Działki

Stanowisko takie reprezentowane jest przez większość orzecznictw sądowych: przykładowo przez to Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygnatura akt: II SA/Po 117/14), uchwały składu 7 sędziów Najwyższego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: I OSP 4/09). Dla zachowania dyktowanego przez prawo trzyletniego terminu na ustalenie opłaty adiacenkiej musi zaistnieć w obrocie prawnym decyzja, która wydana zostanie przed upływem tego terminu i określać będzie wysokość tej opłaty.

Wadliwa decyzja

A co w sytuacji, gdy wydana przez organ I instancji decyzja okazuje się wadliwa? Czy przerwany zostaje tym samym bieg terminu dyktowanego przez art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami? Warto przywołać w tym kontekście stanowisko reprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygnatura akt: II SA/ Gd 634/08). Zgodnie z tym orzecznictwem jeśli organ I instancji wydaje wadliwą decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenkiej przerwany zostaje bieg terminu. Z kolei sytuacja, w której uchylona zostaje decyzja organu I instancji, powoduje wyeliminowanie z prawnego obrotu jakiejkolwiek decyzji, co bezterminowo przerywa bieg trzyletniego terminu. A zatem wycofanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji ustalającej opłatę adiacencką, jeżeli upłyną już trzyletni termin przewidziany do jej wydania, sprawia, że organ traci swoje uprawnienia do nałożenia tej formy opłaty na mieszkańców gminy.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe