PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy stosujemy uproszczony tryb podziału nieruchomości rolnej?

Robert Tomaszewski
13 lipca 2021
Nieruchomości
Podział
Działki

Nieruchomości rolne i leśne, w odróżnieniu od innych nieruchomości, mogą zostać podzielone w tzw. trybie uproszczonym. Dzięki temu są kuszącą propozycją dla inwestora chcącego korzystnie ulokować posiadany kapitał. Kiedy można podzielić nieruchomość rolną lub leśną? Na czym polega uproszczony tryb podziału? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną i leśną?

Sprawdzenie, czy dana nieruchomość – z perspektywy możliwości i zasad dokonania jej podziału –pod względem prawnym jest nieruchomością leśną lub rolną możliwe jest na kilka sposobów. Pierwszy z nich zakłada sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu znaczenie odgrywa sposób jej wykorzystania. Sposób wykorzystania nieruchomości na cele rolne lub leśne uznaje się za spełniony, jeżeli w ewidencji gruntów i budynku (tj. w tzw. katastrze nieruchomości) nieruchomość jest oznaczona jako użytek rolny albo grunt leśny oraz zadrzewiony i zakrzewione, a także wchodząca w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi. Najprostszą metodą na jednoznaczne ustalenie, czy dana nieruchomość to grunt rolny i leśny jest złożenie wniosku do właściwego miejscowo urzędu miasta i gminy o sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także do właściwego miejscowo starosty wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy możliwy jest podział działki rolnej lub leśnej?

W przypadku podziału nieruchomości rolnej i leśnej kluczowe znaczenie odgrywa powierzchnia działek, jakie miałyby powstać w wyniku planowanego przez Nas podziału. Zagadnienie to reguluje art. 92 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która to ustawa dla podziału nieruchomości rolnej lub leśnej – tj. mającego prowadzić do wydzielenia gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha – przewiduje określone ograniczenia. Ograniczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym polegają z kolei na tym, że podział powodujący wydzielenie działki rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, ale tylko pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Należy zauważyć, że powyższe ograniczenie nie obowiązuje także w przypadku, jeżeli dla nieruchomości uda się Nam uzyskać warunki zabudowy, albowiem nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie można uznawać za wykorzystywane na cele rolne. Ze względu na fakt, że podział nieruchomości rolnej lub leśnej w takim przypadku następuje w tzw. trybie administracyjnym – jest wydawana decyzja administracyjna przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – możliwe jest, że w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Działki

Na czym polega uproszczony podział nieruchomości rolnej lub leśnej?

Jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością rolną lub leśną, która nie podpada pod zakres zastosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, to w celu podziału nieruchomości nie prowadzi się postępowania administracyjnego, celem którego jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział. W takiej sytuacji podział polega na tym, że uprawniony geodeta – na nasz wniosek – wykona mapę z projektem podziału, którą następnie przyjmuje właściwy miejscowo starosta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na koniec istotną rolę odgrywa także właściciel, który po otrzymaniu wyciągu z wykazu zmian gruntowych od właściwego miejscowo starosty, a także wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej nowopowstałej nieruchomości, może ujawnić dokonane zmiany w księdze wieczystej. Szczególną przewagą podziału geodezyjnego (uproszczonego) nad podziałem administracyjnym jest to, że żadna osoba nie może zakwestionować proponowanego przez Nas podziału (kształtu granic) wydzielanych działek, jeżeli tylko każda z działek jest większa niż 0,3000 ha. W przypadku podziału uproszczonego nie bada się także przesłanki posiadania przez nieruchomość własnego dostępu do drogi publicznej.

Na czym polegają czynności geodety wykonującego projekt podziału nieruchomości?

Należy pamiętać, że to co łączy administracyjny podział nieruchomości z podziałem geodezyjnym, jest osoba geodety uprawnionego. W obu wypadkach zakres jego zadań będzie podobny. Jedynie rezultat będzie o tyle różny, że w przypadku podziału administracyjnego – co zaznaczono na wstępie – dokumenty powstałe w następstwie prac geodety – tj. mapa podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian gruntowych – będą podstawą do wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział. W praktyce czynności geodety polegają w szczególności na tym, że zgłasza on zaplanowaną pracę geodezyjną do właściwego miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozyskuje mapę zasadniczą, na której określa granice wydzielanej nieruchomości, sporządza mapę do celów projektowych, sporządza wstępny projekt podziału nieruchomości oraz sporządza wykaz zmian gruntowych. Istotnym elementem podziału geodezyjnego jest też wyniesienie granic nowo wydzielonej działki na grunt, jak też okazanie zainteresowanym granic nowowydzielonej działki. Do zadań geodety należy także sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top