PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy studium narusza nasze prawo własności?

Robert Tomaszewski
23 marca 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Jakie kroki może podjąć inwestor w sytuacji, gdy nowe studium zawiera niekorzystne dla niego treści? Czy wnioski dotyczące projektu studium mogą wpłynąć na treść tego dokumentu? W jakich okolicznościach studium rzeczywiście będzie miało wpływ na ograniczenie prawa własności do nieruchomości?

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnione w ramach tego dokumentu treści nie odpowiadają właścicielom nieruchomości znajdującej się w obrębie granic administracyjnych gminy. Jakie kroki mogą podjąć? Kiedy gmina za pośrednictwem studium rzeczywiście ingeruje w posiadane prawo własności i ogranicza możliwość jego pełnego wykonywania?

Studium – wskazanie drogi rozwoju poszczególnych gruntów

Studium to istotny dokument dla każdego inwestora. Stanowi nie tylko diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej, ale również wskazuje możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, czyli określa wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów. A zatem nowe studium może wpłynąć na dotychczasowe przeznaczenie pewnych nieruchomości gruntowych.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości najważniejszym etapem sporządzania studium, jest moment w którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez inne stosowne obwieszczenie przyjęte w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres nie krótszy niż 21 dni. W tym samym czasie powinna zostać przeprowadzona publiczna dyskusja nad rozwiązaniami i ustaleniami przyjętymi w ramach tego projektu. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium. Należy jednak pamiętać, że postulaty zgłaszane do gminy nie będą dla jej organów wiążące. Oznacza to, że nie muszą być akceptowane i uwzględniane w treści tego aktu kierownictwa wewnętrznego.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jeśli właściciele zdecydują się na skierowanie sprawy na drogę sądową, kluczowe jest wykazanie się przez nich nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale co najważniejsze, także istniejącym naruszeniem tego uprawnienia w dacie wnoszenia skargi. Stanowisko takie reprezentowane jest niemal zawsze w orzecznictwach sądowych – warto przywołać tu chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 stycznia 2016 r., sygnatura akt: II SA/Gl 858/15. We wspomnianym wyroku sąd zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi akt polityki przestrzennej gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, czyli nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Dokument tego drugiego typu to z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w studium. A zatem o naruszeniu interesu prawnego właścicieli nieruchomości poprzez uchwalone przez gminę akty planowania przestrzennego, którymi jest działka objęta można mówić dopiero, gdy uchwalony zostanie miejscowy plan, który zawiera treści kolidujące z prawem do zagospodarowania terenu, do którego posiada się tytuł prawny – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Szczególne przypadki naruszenia interesu prawnego przez studium odnosić się będą zatem jedynie do sytuacji, w których gmina naruszyłaby procedury planistyczne obowiązujące przy procesie i trybie jego uchwalania, lub też jeśli przekroczyła swoje właściwości w tym zakresie. Dla przykładu: jeśli studium zawiera niekorzystne przepisy, ograniczające możliwości zagospodarowania danego terenu, nie można uznać, że doszło do naruszenia interesu prawnego właścicieli. Do nadużyć ze strony rady gminy może dojść za to przy jego uchwalaniu – jeśli m.in. nie odbędzie się wspomniana powyżej publiczna dyskusja nad jego projektem.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top