Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy właściciel nieruchomości musi wykonać przyłączenie do kanalizacji?

Bartłomiej Kuzniar
13 października 2021
Budowa
Nieruchomości

W pewnych sytuacjach wykonanie przyłącza do kanalizacji może okazać się nie tylko przydatne, ale konieczne. Kiedy organy mogą zobligować właściciela do takiego wydatku? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po stronie organów

W czerwcu 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym przyznał, że właściciel nieruchomości w niektórych sytuacjach jest zmuszony do wykonania przyłącza do kanalizacji. Rozpatrywana przez niego sprawa dotyczyła skargi wniesionej przez właścicieli nieruchomości na decyzję wójta. Organ nakazał w niej właścicielom wykonanie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ci tymczasem argumentowali, że nie stać ich na tę inwestycję. W przypadku, w którym budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona dopuszcza się natomiast wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy. Został on oddany do użytkowania na kilkanaście lat przed wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo skarżący podnosili, że ich budynek położony jest poniżej drogi. Różnica poziomów jest natomiast tak duża, że wykluczone jest stworzenie zwykłego grawitacyjnego podłączenia budynku z istniejącą siecią kanalizacyjną.

Kosztowne przyłącze kanalizacyjne

Koszt wykonania przyłączenia sieci kanalizacyjnej do budynku właściciele oszacowali na około 80 tysięcy złotych. Konieczne byłoby bowiem nie tylko położenie rur i wykonanie stosownych podłączeń, ale również wyburzenie pewnych elementów infrastruktury zlokalizowanych na nieruchomości, a następnie ich odtworzenie. Działka ta była bowiem w dużej mierze zagospodarowana. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie ugiął się jednak. W uzasadnieniu powołał art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wyjątkiem tylko oczyszczalnia ścieków

Sąd wyszedł z założenia, że jedynym wyjątkiem od obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego jest zatem wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków. Żaden przepis nie daje natomiast organom możliwości „ważenia” kosztów i utrudnień dla właścicieli nieruchomości oraz korzyści wynikających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej, a także rozstrzygania, która z tych wartości przeważa. Wspomniany przepis art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnosi bowiem uwzględniony w nim wyjątek do budowy całej sieci kanalizacyjnej, a nie samego przyłącza. Alternatywą dla przyłącza jest tylko i wyłącznie przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych, spełniająca wymagania określone w przepisach odrębnych. Jakkolwiek za kosztowne należy uznać wykonanie takiego przyłącza w rozpatrywanej sprawie, to stanowisko skarżących jest niezasadne, a nałożony obowiązek słuszny.

Warto sprawdzić przyłącza przy zakupie nieruchomości

Właściciele nieruchomości nie podjęli dalszej walki i nie skierowali sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie stał się zatem prawomocny. Omawiana sprawa pokazuje, że kwestia istniejących przyłączy ma niebagatelne znaczenie. Należy zwrócić na ten element uwagę podczas zakupu nieruchomości. Konieczność wykonania przyłącza kanalizacyjnego, energetycznego lub wodnego może wiązać się z dodatkowymi, znaczącymi kosztami. Z kolei nawet brak potrzeby posiadania określonych przyłączy może obligować właścicieli do dokonania takiego wydatku – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top