Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kłopoty z warunkami zabudowy, czyli kiedy nasza działka posiadać będzie odpowiedni dostęp do drogi publicznej? Część trzecia

Bartosz Antos
16 czerwca 2017
Drogi
Warunki zabudowy
Działki

Warunki zabudowy zostaną wydane, jeśli m.in. teren pod planowaną inwestycję posiada dostęp do drogi publicznej. W poprzedniej części poradnika omówione zostały problemy, wynikające ze stosowania przez organy niejednolitej wykładni przepisów – czyli jak inwestor powinien udowodnić, że interesująca go działka rzeczywiście graniczy z drogą publiczną.

Jeśli teren pod planowaną inwestycję nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, ale posiada z nią łączność poprzez drogę wewnętrzna, z pozoru nic nie powinno stać na przeszkodzie, by wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Niestety, bardzo często dochodzi do sytuacji, w której wydanie tej formy decyzji organ uzależnia od wykazania przez wnioskodawcę posiadanego tytułu prawnego do korzystania z drogi wewnętrznej – na mocy ustanowionej służebności gruntowej lub na podstawie pisemnej zgody właściciela gruntu, w obrębie którego znajduje się droga wewnętrza. Taka wykładnia praktykowana przez organy, podobnie jak w sytuacji opisanej w poprzedniej części poradnika, sprawia, że inwestor już na etapie starania się o uzyskanie warunków zabudowy posiadać powinien tytuł prawny do gruntu – stanowisko takie jest sprzeczne z założeniem, według którego o warunki może wystąpić każdy zainteresowany, a nie jedynie podmioty posiadające prawo własności do danej nieruchomości.

Dostęp do drogi publicznej a warunki zabudowy

Jeśli między inwestorem a organem dojdzie do sporu na tym tle warto sięgnąć po prawną definicję dostępu do drogi publicznej, według której dostęp przez drogę wewnętrzną jest samodzielnym sposobem dostępu do drogi publicznej – jest więc niezależny od innych wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A zatem droga wewnętrzna, jako samodzielny dostęp do drogi publicznej, nie powinna nakładać na inwestora obowiązku posiadania tytułu prawnego – ten będzie wymagany dopiero, jeśli rozpoczęte zostanie postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

Pomocny przy sporze o drogę wewnętrzną może okazać się również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2014 r., sygnatura akt: II OSK 2121/12. W jego treści inwestor odnajdzie istotną wskazówkę – w gminach o statusie miasta ulice, którym zostały nadane nazwy, są ogólnodostępne, nawet jeśli nie mają one charakteru dróg publicznych. Nie ma znaczenia, czy właścicielami takiej drogi są osoby prywatne. A zatem, jeśli dana nieruchomość podsiada dostęp do ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, czyli ulicy o nadanej nazwie, warunek ustawodawcy, by miała ona zapewniony dostęp do drogi publicznej i w konsekwencji mogły zostać wydane warunki zabudowy, został w pełni spełniony – bez konieczności ustanawiania służebności drogowej.

Warto także pamiętać, że organ w ramach postępowania o wydanie warunków zabudowy, nie może uzależniać wydania takiej decyzji od parametrów technicznych drogi – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Nie ma w prawie wymagań dotyczących stanu technicznego drogi wewnętrznej – przykładowo jej szerokości. A zatem rodzaj dostępu do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną nie może być przez organy brany pod uwagę już przy ustalaniu warunków zabudowy.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe