Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Komu potrzebna jest droga konieczna?

Bartosz Antos
15 lipca 2020
Drogi
Działki, droga

Droga konieczna to dla wielu osób pojęcie abstrakcyjne. Ma jednak ono kluczowe znaczenie dla właścicieli i użytkowników niejednej nieruchomości. To również bardzo ważna konstrukcja prawa cywilnego. Co warto o niej wiedzieć? Komu potrzebna jest droga konieczna? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest droga konieczna?

Konstrukcja drogi koniecznej została uregulowana na gruncie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartą tam definicją jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (drogi koniecznej). W konsekwencji absolutnie każda nieruchomość powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Droga konieczna jest natomiast mechanizmem, który ma ten dostęp zapewnić. Z tym problemem spotykają się najczęściej właściciele nieruchomości zamierzający podzielić swój grunt. Podział nie będzie dopuszczalny dopóki nie zapewni odpowiedniego dostępu do drogi publicznej powstałych w wyniku podziału nieruchomości.

Jak ustanowić drogę konieczną?

Nieruchomość, na rzecz której powstaje droga konieczna nazywa się nieruchomością władnącą. Z kolei ta, której właściciele muszą znosić ograniczenia związane z ustanowieniem drogi koniecznej nazywana jest nieruchomością obciążoną. Taka służebność w postaci drogi koniecznej może zostać ustanowiona zarówno w umowie, w orzeczeniu sądowym, decyzji administracyjnej, jak i powstać przez zasiedzenie. Fizyczne przeprowadzenie drogi koniecznej (a właściwie wytyczenie jej przebiegu) nie może natomiast nastąpić w dowolny sposób. Należy uwzględnić potrzeby nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, a także jak najmniejsze obciążenie gruntów, przez które ta droga ma prowadzić. Istotne jest też uwzględnienie tak zwanego interesu społeczno-gospodarczego. Jeżeli natomiast właściciel gruntu i podmiot, potrzebujący drogi koniecznej nie będą mogli dojść do porozumienia, drogę konieczną wytyczy sąd – zaznacza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Brak dostępu do drogi a dostęp częściowy

Na marginesie warto wskazać, że ustanowienie drogi koniecznej następuje nie tylko wtedy, gdy nieruchomość nie ma jakiegokolwiek dostępu do drogi publicznej. Ten mechanizm znajduje zastosowanie również wtedy, gdy dostęp jest niewystarczający pod względem fizycznym albo prawnym albo dostęp ten uniemożliwia właściciel nieruchomości władnącej. Jeśli chodzi o aspekt fizyczny to oczywiście ma być on taki, aby możliwy był standardowy przejazd i przejście do nieruchomości. Z kolei aspekt prawny dotyczy sytuacji, w której właściciel nieruchomości o ograniczonym dostępie do drogi publicznej ma wystarczającą podstawę prawną do korzystania z drugiej nieruchomości w celu przejścia lub przejazdu. Właściciel sąsiedniej nieruchomości może natomiast utrudniać dostęp chociażby w ten sposób, że ogrodzi swoją nieruchomość uniemożliwiając swobodny przejazd.

Wynagrodzenie – jak ustalić?

Ważnym elementem ustanowienia drogi koniecznej jest wynagrodzenie. Nie należy go mylić z odszkodowaniem, ponieważ nie ogranicza się wyłącznie do naprawienia wynikłej z tego szkody. To wynagrodzenie powinno obejmować zarówno rzeczywisty uszczerbek jak i potencjalne utracone korzyści związane z niemożnością korzystania z określonego kawałka gruntu. Co przy tym istotne, to wynagrodzenie może być płatne zarówno w formie świadczenia jednorazowego, jak i okresowego. Ustalając odpowiednią należną kwotę należy wziąć pod uwagę wpływ ustanowionej służebności na pozostałe części nieruchomości w zakresie sposobu korzystania z nich. Oczywiście wynagrodzenie nie może przy tym przewyższać wartości nieruchomości obciążonej – dodaje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe