Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Konsekwencje nowych zasad odrolniania gruntów. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
10 lutego 2017
Odrolnienie działki
Działki

W jaki sposób nowelizacje ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wpłynęły na procedury obowiązujące przy odrolnianiu gruntów? Dla jakich ziem nadal potrzeba będzie zgoda ministra na zmianę ich przeznaczenia?

Nowe prawo – szybsze odrolnienie działki

Dwie nowelizacje ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które weszły w życie kolejno 10 października oraz 23 listopada 2015 r., wprowadziły wiele uproszczeń do procedury odrolniania najżyźniejszych ziem. Po wprowadzeniu zmian m.in. zniesiony został obowiązek uzyskania zgody na zmianę statusu działek rolnych klas I-III, wydawanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wspomniana tu zgoda nie będzie już potrzebna zarówno przy wydawaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy, jak i w przypadku uchwalania przez radę gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takie uproszczenie ma w zamyśle ustawodawcy przyczynić się do przyspieszenia procesu inwestycyjnego, który nie będzie już blokowany przez niepraktyczne przepisy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zdaniem analityków rynkowych, w związku z wejściem w życie nowych przepisów, należy spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania (zarówno zamożnych inwestorów jak i drobnych przedsiębiorców) wykupem ziemi rolnej. Na chwilę obecną jest ona relatywnie tania, u podłoża czego leżał między innymi fakt skomplikowanego i długiego czasu oczekiwania na zmianę jej przeznaczenia. Na chwilę obecną, jeśli ziemia spełni dyktowane ustawą warunki, będzie można dokonać zmiany jej przeznaczenia bez konieczności półrocznego oczekiwania na wydanie zgody z ramienia ministra.

Warunki prostszego odrolnienia

Przewidziane przez ustawodawcę uproszczenie będzie jednak możliwe do zastosowania tylko w sytuacji łącznego spełnienia przez grunty klas I-III kilku warunków.

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmiana statusu takich użytków rolnych może ulec zmianie bez uzyskania zgody ministra, jeśli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawierać się będzie w obszarze zwartej zabudowy. W świetle prawa używane przez ustawodawcę pojęcie zwartej zabudowy, wprowadzone przez art. 4 pkt 28 ustawy o ochronie gruntów, oznacza zgrupowanie nie mniej niż pięciu budynków (z wyjątkiem budynków o funkcji gospodarczej), pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 metrów. Natomiast obszar zwartej zabudowy stanowi obszar wyznaczony przez linię prowadzoną w odległości 50 metrów od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których zlokalizowane są takie budynki – przy zastrzeżeniu, że odległość od tych granic nie może być większa niż 50 metrów.

Lokalizacja nieruchomości

Ponadto dana nieruchomość musi być położona w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za taką uznana zostanie zabudowana działka gruntu, której wielkość oraz inne cechy umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń na niej zlokalizowanych).

Co więcej odrolniany grunt nie powinien znajdować się dalej niż 50 metrów od drogi publicznej. Nowelizacja przewiduje także ograniczenia co do wielkości działek, których przeznaczenie chcemy zmienić. Ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha bez względu na to, czy mamy do czynienia z jedną całością, czy może też z kilkoma odrębnymi częściami.

W kolejnej części poradnika omówione zostaną procedury obowiązujące przy odrolnianiu ziem niespełniających wymogów ustawodawcy, opłaty związane z wyłączeniem danej nieruchomości ziemskiej z produkcji rolnej oraz uprawnienia marszałka województwa wynikające z konieczności ich egzekucji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe