Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Koszty rozgraniczenia działki obciążają wszystkich właścicieli sąsiadujących działek

Robert Tomaszewski
20 marca 2014
Nieruchomości
Działki budowlane

Wydatki w sprawie oznaczenia granicy nieruchomości nie mogą obciążać tylko jednego z sąsiadów, bez względu na fakt, kto zażądał wszczęcia postępowania w sprawie. Jest to wyjątek od zasady, że koszty postępowania administracyjnego (a takim jest postępowanie w sprawie rozgraniczenia) obciążają nie tylko wnioskodawcę.

Wyroki sądowe w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Problem ten wielokrotnie rozstrzygały Sądy, a wątpliwości ostatecznie wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwałą z dnia 11 grudnia 2006r. (Sygn. I OPS 5/06). NSA uznał, iż organ (wójt/burmistrz/prezydent miasta) może obciążyć kosztami związanymi z rozgraniczeniem strony, które są właścicielami działek sąsiadujących, których postępowanie dotyczy.

Swoje wnioski podparł 2 podstawowymi okolicznościami:

Rozgraniczenie leży w interesie obu sąsiadów, czyli osób, którym najbardziej powinno zależeć na ustaleniu stabilnej, bezdyskusyjnej granicy

Przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 152, stanowi , że „właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania w rozgraniczeniu gruntów oraz utrzymywaniu znaków granicznych” . Jednoznacznie wskazuje też, że „koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania znaków granicznych ponoszą po połowie”.

Nieruchomości gruntowe

Koszty

Robert Tomaszewski wyjaśnia, że na koszty rozgraniczenia składają się przede wszystkim:

 • Wynagrodzenie geodety
 • Wydatki na sporządzanie map, innych dokumentów, znaków granicznych
 • Przeprowadzenie innych dowodów w trakcie postępowania (np. oględziny, koszty doręczenia pism itp.).
 • W sumie mogą to być dość znaczne kwoty.

Ostateczne koszty ustala wójt/burmistrz/prezydent, przy zastosowaniu zasady o równym podziale kwot między sąsiadami. Od postanowienia w sprawie kosztów służy odwołanie – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Od decyzji, w terminie 14 dni od daty doręczenia, służy ewentualne przekazanie sprawy do sądu powszechnego. Sprawa taka toczy się w postępowaniu tzw. nieprocesowym nawet gdy między sąsiadami istnieje konflikt.

Robert Tomaszewski zaznacza, że nie ma obowiązku pokrywania kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym wszczętym urzędu. Np. podczas scalania gruntów lub gdy „brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia”.

Zwolnienie z opłat dla właścicieli gruntów

Niewiele osób wie, że w przypadku niemożności uregulowania takich kosztów można wystąpić z wnioskiem do wójta/burmistrza/prezydenta o zwolnienie z ich opłacenia w całości, lub części.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami, przepisami prawa, właściciele gruntów zobowiązani są najczęściej do poniesienia kosztów związanych z rozgraniczeniem do udziału w wydatkach. Nie ma znaczenia, który z nich wystąpił z wnioskiem o ustalenie przebiegu, np. granicy. W określonych przypadkach warto skierować sprawę do Sądu, gdyż jedynie sądowi wolno ewentualnie rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów, czy też obciążyć nimi w całości tylko jednego uczestnika. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszty postępowania ponieśli już inni uczestnicy czy inny uczestnik postępowania.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe