Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Księga wieczysta a należne opłaty

Robert Tomaszewski
21 sierpnia 2015
Nieruchomości
Księgi wieczyste

Ile zapłacimy za założenie, ile za wypisy i odpisy, a ile za zgłoszenie zmian w księdze wieczystej?

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. reguluje kwestię opłat związanych ze sprawami wchodzącymi w zakres prawa o księgach wieczystych. Wysokość ustanowionych w tym dokumencie opłat ma charakter stały, co oznacza, że w żaden sposób nie mogą wpływać na nią okoliczności poszczególnych spraw – takich jak przykładowo wartość rynkowa nieruchomości objętej wpisem.

Opłata sądowa

Opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 200 złotych. Pobiera ją notariusz jeszcze przed sporządzeniem aktu notarialnego przeniesienia własności. Uiszcza ją osoba występująca z wnioskiem, również w sytuacjach, gdy na jego podstawie mają zostać ujawnione prawa osób, które nie są bezpośrednio wnioskodawcami – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Jeśli natomiast mamy do czynienia z wpisem udziału w prawie (przykładowo z prawem własności lub z prawem użytkowania wieczystego) pobiera się część wspomnianej opłaty stałej. Musi być ona, co do zasady, proporcjonalna do wysokości udziału, ale nie może wynieść mniej niż 100 złotych.

Wysokość opłaty

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych. Nie bierze się przy tym pod uwagę liczby udziałów w tych prawach. Kwotę 150 złotych pobiera się również odpowiednio od wniosku o wpis: własności; użytkowania wieczystego; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; praw osobistych i roszczeń; a także zmiany w treści ograniczonych praw rzeczowych. Opłaty te pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa. Natomiast od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował swoim zakresem więcej niż jedną księgę wieczystą.

Opłatę w wysokości 60 złotych pobiera się od wniosku o: założenie wieczystej; połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, którą się już prowadzi (na wysokość opłaty nie wpływa liczba łączonych nieruchomości); odłączenie nieruchomości lub jej części. Opłaty te pobiera się, w myśl ustawy, niezależnie od omawianych wcześniej opłat za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli natomiast założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej już księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe