Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto może podpisać w imieniu gminy umowę sprzedaży nieruchomości?

Robert Tomaszewski
27 grudnia 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

Kto zgodnie z obowiązującym prawem może reprezentować gminę przy finalizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości? Czy przy tej formie pełnomocnictwa mają zastosowanie przesłanki kodeksu cywilnego?

Gmina sprzedaje działkę lub inną nieruchomość – kto może podpisać umowę?

Często dochodzi do sytuacji, w której umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest jednoosobowo przez upoważnionego do tego pracownika gminy. Czy takie osoby rzeczywiście mogą reprezentować organy gminne przy tak znaczącej transakcji? Warto pamiętać, kto zgodnie z obowiązującym prawem może zostać pełnomocnikiem gminy w sprawach zarządu mieniem – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie każdy podmiot może podpisywać umowy z ramienia gminy. W myśl bowiem art. 46 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub też działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą czyli w ramach reprezentacji łącznej dwuosobowej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W imieniu gminy

Przytoczona tu dyrektywa jasno wskazuje zatem, że to przede wszystkim wójt posiada kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oznacza to także, że wspominany przepis reguluje również kwestię reprezentacji gminy w sferze prawa cywilnego, a więc wskazuje osoby, który mogą reprezentować gminę w stosunkach cywilnoprawnych – czyli szeroko rozumianego zarządu mieniem. Wiąże się to także z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym to wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że wójt nie posiada uprawnień, by w trybie przepisów kodeksu cywilnego, udzielić pełnomocnictwa osobom innym niż te, które wymienione zostały w art. art. 46 ustawy o samorządzie gminnym – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Kodeks cywilny zawiera bowiem uprawnienia i obowiązki pełnomocnika.

Działki

Wprowadzenie do ustawy o samorządzie gminnym dodatkowej dyrektywy dotyczącej możliwości wskazania osób, które reprezentować będą gminę, można uznać zatem za jednoznaczne ograniczenie podmiotów uprawnionych do działania w sferze prawa cywilnego.

Warto przy rozważanej kwestii sięgnąć także do orzecznictw sądowych, w szczególności do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r. (sygnatura akt: III CZP 63/2003). Tu także podkreślono, że prawo powszechnie obowiązujące przewiduje możliwość reprezentowanie gminy w stosunkach cywilnoprawnych jedynie przez trzy osoby. Oznacza to, że pełnomocnictwa takiego można udzielić zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) działającemu samodzielnie bądź łącznie z inną upoważnianą osobą.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe