Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kto rzeczywiście decyduje o treści studium uwarunkowań?

Bartosz Antos
14 listopada 2016
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Jaki organ odpowiedzialny jest za uchwalenie nowego (bądź wprowadzenie zmian do już obowiązującego) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? W jakim stopniu rada gminy może wpływać na treść takiego dokumentu?

Choć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego i w konsekwencji nie może stanowić podstawy do wydawania poszczególnych decyzji administracyjnych, jest to, z perspektywy inwestorów, bardzo istotny dokument. Studium stanowi bowiem diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej i strategią jej dalszego rozwoju. Co więcej wskazuje także możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określa lokalne zasady ich zagospodarowania. W praktyce więc akt planowania przestrzennego zawiera niezwykle cenne informacje o możliwych ograniczeniach w zabudowie, jakie przewiduje gmina w związku z daną nieruchomością, a także informacje o stanie prawnym danego gruntu – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Studium i plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem wykonawczym, który posiada uprawnienia do przygotowywania projektu studium (oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) a także projektu aktualizacji tego dokumentu jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta). Oprócz odpowiedzialności za treść aktu organ ten zobowiązany jest również do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii w zakresie procedury sporządzania i aktualizacji studium. Oznacza to, że wyznacza on obowiązujące terminy, dokonuje odpowiednich ogłoszeń w prasie miejscowej oraz przez inne stosowne obwieszczenie przyjęte w danej miejscowości o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (na okres nie krótszy niż 21 dni), rozpatruje napływające ze strony mieszkańców i inwestorów wnioski i uwagi dotyczące projektu wyłożonego do wglądu publicznego. Jeśli organ dopuści się uchybień w którymkolwiek z wymienionych w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązków, stanowić może to podstawę do zaskarżenia, uchwalonego wtedy z rażącym naruszeniem prawa, dokumentu planistycznego.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przystępuje do uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po uprzednim podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzania. Jeśli natomiast dla danego terenu obowiązuje już uchwalone studium, to władze gminy zobowiązane są do okresowej oceny jego aktualności. W konsekwencji, również z ramienia rady gminy, podejmuje się uchwałę w sprawie aktualności studium.

Nieruchomości, działki

Przykład wyroku sądu

Jak widać, także rada gminy odgrywa sporą rolę w procedurze planistycznej mającej doprowadzić do uchwalenia bądź aktualizacji studium. Jednak jej ingerencja w treść dokumentu nie może być nieograniczona – co pokazuje m.in. przykład wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 października 2015 r. (sygnatura akt: II SA/Op 317/15). Zgodnie z jego treścią rada gminy nie może w podjętej uchwale o przystąpieniu do sporządzania studium zobowiązać wojewody do podjęcia konkretnych działań czy przyjęcia narzuconych mu przez nią rozwiązań planistycznych. Takie działania stanowią rażące naruszenie prawa oraz opisanych powyżej kompetencji wykonawczych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oznacza to także, że rada gminy nie może nakazać organowi wykonawczemu dokonania aktualizacji studium, które wskazywałyby konkretne, określone rozwiązania w zakresie zabudowy czy zagospodarowania danej nieruchomości. Uprawnienia gminy nie mogą bowiem sprowadzać się do dyrektyw nakazujących ustalony sposób rozwiązywania danej sprawy, który ingerowałby w prowadzenie polityki przestrzennej opisanej w studium uwarunkowań.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top