Index

Enklawa Jarosławiec: Przystąpienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Postomino podjęła uchwałę o przystąpienie do MPZP. Wcześniej została podjęta również uchwała o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań Gminy Postomino. Projekt zmiany Studium jest w opracowaniu.

Czytaj dalej...