Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

O czym należy pamiętać decydując się na budowę ogrodzenia posesji?

Robert Tomaszewski
1 czerwca 2021
Budowa
Nieruchomości

Mogłoby się wydawać, że budowa ogrodzenia posesji jest przedsięwzięciem na tyle drobnym, że przepisy prawne nie ingerują w ten proces. Nic bardziej mylnego. Jakie formalności należy spełnić, decydując się na budowę ogrodzenia? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Budowa ogrodzenia nie jest zdarzeniem całkowicie indyferentnym w świetle przepisów prawa budowlanego. Po pierwsze trzeba wyraźnie podkreślić, że ogrodzenie w rozumieniu prawa budowlanego stanowi tzw. urządzenie budowlane. Zatem jest to urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Definicja ta jest aktualna w przypadku nieruchomości już zabudowanych. Jeżeli nieruchomość jest niezabudowana, to ogrodzenie traktować należy jak obiekt budowlany. Wśród przykładowych urządzeń ustawodawca wymienia: przyłącza i urządzenia instalacyjne. Aktualnie ustawa czyni jasne rozróżnienie dotyczące tego, z jakimi formalnościami powinien zmierzyć się właściciel nieruchomości, który chce wybudować ogrodzenie nieruchomości. Jeżeli roboty budowlane dotyczą wybudowania ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m, to konieczne jest dokonanie tzw. zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. A jeżeli o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m, to nie istnieje potrzeba dokonywania ani zgłoszenia robót budowlanych, ani ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie, a mur oporowy – różnice

Ogrodzenie, które stanowi urządzenie budowlane i dla którego wymagane jest co najwyżej zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli jego wysokość miałaby przekraczać 2,20 metra, należy odróżnić od tzw. muru oporowego. Mur oporowy rodzaj budowli, tak zwanej konstrukcji oporowej, której celem jest powstrzymanie parcia, jakie wywiera grunt wysokiego nasypu. Mur oporowy ma na celu powstrzymanie parcia gruntu pochodzącego od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego. Może być wykonany z żelbetu, betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych. Można zatem stwierdzić, że o ile każdy mur oporowy może pełnić funkcję ogrodzenia, ale nie każde ogrodzenie jest murem oporowym. Innymi słowy, chociaż samo wybudowanie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to obowiązek taki zachodzi w odniesieniu do muru oporowego (konstrukcji oporowej), jeżeli ów mur nie pełni wyłącznie funkcji ogrodzenia – tłumaczy Robert Tomaszewski.

Budowa ogrodzenia a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planując ogrodzenie, warto też sprawdzić, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie ma zapisów odnoszących się do formy, wysokości ogrodzenia, a także możliwego budulca. W przypadku gmin, gdzie przyjęto tzw. uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury – instrument wprowadzony do ustawy planistycznej nowelizacją z 24 kwietnia 2015 r. – to w tym akcie prawnym mogą znaleźć się wytyczne, jakie właściciel nieruchomości powinien spełnić, chcąc zbudować ogrodzenie. W każdym wypadku, niezbędnych informacji zasięgnąć można we właściwym miejscowo urzędzie miasta i gminy, a ściślej rzecz ujmując: w wydziale lub komórce zajmującą się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (urbanistyką) – podpowiada Robert Tomaszewski.

Ogrodzenie, a inne akty prawne – na co jeszcze zwrócić uwagę?

W szczególnych przypadkach – w zależności od specyfiki danej nieruchomości, jej usytuowania, a w tym planowanego ogrodzenia – także inne akty prawne będą miały zastosowanie, jeżeli planujemy wybudować ogrodzenie. Przykładowo, w przypadku ogrodzenia nieruchomości położonej nad jeziorem trzeba pamiętać, że zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Innymi słowy, zbudowane ogrodzenie nie może uniemożliwiać przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej wskazanych typów zbiorników wodnych. Pewne ograniczenia, związane z budową ogrodzeń, można znaleźć też w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W konsekwencji umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe