PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

O czym należy pamiętać decydując się na budowę ogrodzenia posesji?

Robert Tomaszewski
1 czerwca 2021
Budowa
Nieruchomości

Mogłoby się wydawać, że budowa ogrodzenia posesji jest przedsięwzięciem na tyle drobnym, że przepisy prawne nie ingerują w ten proces. Nic bardziej mylnego. Jakie formalności należy spełnić, decydując się na budowę ogrodzenia? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Budowa ogrodzenia nie jest zdarzeniem całkowicie indyferentnym w świetle przepisów prawa budowlanego. Po pierwsze trzeba wyraźnie podkreślić, że ogrodzenie w rozumieniu prawa budowlanego stanowi tzw. urządzenie budowlane. Zatem jest to urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Definicja ta jest aktualna w przypadku nieruchomości już zabudowanych. Jeżeli nieruchomość jest niezabudowana, to ogrodzenie traktować należy jak obiekt budowlany. Wśród przykładowych urządzeń ustawodawca wymienia: przyłącza i urządzenia instalacyjne. Aktualnie ustawa czyni jasne rozróżnienie dotyczące tego, z jakimi formalnościami powinien zmierzyć się właściciel nieruchomości, który chce wybudować ogrodzenie nieruchomości. Jeżeli roboty budowlane dotyczą wybudowania ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m, to konieczne jest dokonanie tzw. zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. A jeżeli o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m, to nie istnieje potrzeba dokonywania ani zgłoszenia robót budowlanych, ani ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie, a mur oporowy – różnice

Ogrodzenie, które stanowi urządzenie budowlane i dla którego wymagane jest co najwyżej zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli jego wysokość miałaby przekraczać 2,20 metra, należy odróżnić od tzw. muru oporowego. Mur oporowy rodzaj budowli, tak zwanej konstrukcji oporowej, której celem jest powstrzymanie parcia, jakie wywiera grunt wysokiego nasypu. Mur oporowy ma na celu powstrzymanie parcia gruntu pochodzącego od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego. Może być wykonany z żelbetu, betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych. Można zatem stwierdzić, że o ile każdy mur oporowy może pełnić funkcję ogrodzenia, ale nie każde ogrodzenie jest murem oporowym. Innymi słowy, chociaż samo wybudowanie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to obowiązek taki zachodzi w odniesieniu do muru oporowego (konstrukcji oporowej), jeżeli ów mur nie pełni wyłącznie funkcji ogrodzenia – tłumaczy Robert Tomaszewski.

Budowa ogrodzenia a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planując ogrodzenie, warto też sprawdzić, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie ma zapisów odnoszących się do formy, wysokości ogrodzenia, a także możliwego budulca. W przypadku gmin, gdzie przyjęto tzw. uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury – instrument wprowadzony do ustawy planistycznej nowelizacją z 24 kwietnia 2015 r. – to w tym akcie prawnym mogą znaleźć się wytyczne, jakie właściciel nieruchomości powinien spełnić, chcąc zbudować ogrodzenie. W każdym wypadku, niezbędnych informacji zasięgnąć można we właściwym miejscowo urzędzie miasta i gminy, a ściślej rzecz ujmując: w wydziale lub komórce zajmującą się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (urbanistyką) – podpowiada Robert Tomaszewski.

Ogrodzenie, a inne akty prawne – na co jeszcze zwrócić uwagę?

W szczególnych przypadkach – w zależności od specyfiki danej nieruchomości, jej usytuowania, a w tym planowanego ogrodzenia – także inne akty prawne będą miały zastosowanie, jeżeli planujemy wybudować ogrodzenie. Przykładowo, w przypadku ogrodzenia nieruchomości położonej nad jeziorem trzeba pamiętać, że zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Innymi słowy, zbudowane ogrodzenie nie może uniemożliwiać przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej wskazanych typów zbiorników wodnych. Pewne ograniczenia, związane z budową ogrodzeń, można znaleźć też w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W konsekwencji umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top