Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Ograniczające zakazy na obszarach chronionych

Robert Tomaszewski
16 października 2017
Inwestycje w nieruchomości
Działki

Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu inwestycji na obszarach chronionych warto pamiętać także o dodatkowych, nieprzewidzianych treścią planu miejscowego, zakazach.

Art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera katalog zakazów, jakie mogą zostać wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Znajdziemy tam m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); czy nawet w pewnych określonych okolicznościach całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

Sprawdź grunt, nim dokonasz zakupu działki na obszarze chronionym

Warto przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu swojej inwestycji na obszarze objętym ochroną krajobrazową pamiętać, że pewne zakazy mogą obowiązywać, nawet pomimo braku ich uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przekonała się o tym jedna ze spółek, która nie mogła przeprowadzić swoich zamierzeń budowlanych – budowy elektrowni wodnej – ze względu na ustanowienie (poprzez rozporządzenie wojewody) na terenie gminy obszaru ochronionego, który objął także ich działki. Spółka powoływała się na ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść dopuszczała możliwość lokalizacji takiego przedsięwzięcia. Jednak organy gminne odmówiły wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – inwestycja miała w optyce gminy doprowadzić do zakłóceń w ekosystemie oraz wpłynąć na przyrodę obszaru chronionego. Spółka zdecydowała się zatem na wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postulatu dotyczącego stwierdzenia nieważności rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny, w części, w jakiej nie uwzględnia ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. W wydanym dla tej sprawy wyroku (sygnatura akt: II SA/Ol 154/16) WSA podkreślił fakt, że w ustawie o ochronie przyrody nie ma przepisu, który zobowiązywałby do ustanowienia na obszarze chronionego krajobrazu tylko takich zakazów, które uwzględniałyby obowiązujące na tym terenie zapisy planu miejscowego. A zatem na obszarach objętych ochroną krajobrazową mogą obwiązywać także takie zakazy, które nie zostały ujęte bezpośrednio w treści planu miejscowego – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe