PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Ograniczające zakazy na obszarach chronionych

Robert Tomaszewski
16 października 2017
Inwestycje w nieruchomości
Działki

Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu inwestycji na obszarach chronionych warto pamiętać także o dodatkowych, nieprzewidzianych treścią planu miejscowego, zakazach.

Art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera katalog zakazów, jakie mogą zostać wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Znajdziemy tam m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); czy nawet w pewnych określonych okolicznościach całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

Sprawdź grunt, nim dokonasz zakupu działki na obszarze chronionym

Warto przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu swojej inwestycji na obszarze objętym ochroną krajobrazową pamiętać, że pewne zakazy mogą obowiązywać, nawet pomimo braku ich uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przekonała się o tym jedna ze spółek, która nie mogła przeprowadzić swoich zamierzeń budowlanych – budowy elektrowni wodnej – ze względu na ustanowienie (poprzez rozporządzenie wojewody) na terenie gminy obszaru ochronionego, który objął także ich działki. Spółka powoływała się na ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść dopuszczała możliwość lokalizacji takiego przedsięwzięcia. Jednak organy gminne odmówiły wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – inwestycja miała w optyce gminy doprowadzić do zakłóceń w ekosystemie oraz wpłynąć na przyrodę obszaru chronionego. Spółka zdecydowała się zatem na wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postulatu dotyczącego stwierdzenia nieważności rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny, w części, w jakiej nie uwzględnia ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. W wydanym dla tej sprawy wyroku (sygnatura akt: II SA/Ol 154/16) WSA podkreślił fakt, że w ustawie o ochronie przyrody nie ma przepisu, który zobowiązywałby do ustanowienia na obszarze chronionego krajobrazu tylko takich zakazów, które uwzględniałyby obowiązujące na tym terenie zapisy planu miejscowego. A zatem na obszarach objętych ochroną krajobrazową mogą obwiązywać także takie zakazy, które nie zostały ujęte bezpośrednio w treści planu miejscowego – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top