PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Ogrodzenie działki inwestycyjnej – jakie czekają nas formalności?

Robert Tomaszewski
6 października 2017
Nieruchomości
Ogrodzenie działki

Jakich formalności administracyjnych powinniśmy dopełnić w przypadku zamiaru ogrodzenia naszej działki inwestycyjnej?

Ogrodzenie działki inwestycyjnej w pewnych okolicznościach wymagać będzie od inwestorów dopełnienia odpowiednich formalności administracyjnych. Co prawda, by przeprowadzić taki zamiar nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak, w świetle przepisów prawa budowlanego, jeśli ogrodzenie przekroczy 2,20 m wysokości podlegać będzie obowiązkowi zgłoszenia staroście (prezydentowi miasta) – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, parkan obligatoryjnie musi być zgodny z treścią uchwalonego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki obowiązuje) oraz z dyrektywami zawartymi w rozporządzaniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto mieć na uwadze, że jeśli ogrodzenie nie podlega żadnym formalnościom budowlanym – a więc jego wysokość nie przekracza 2,20 m – ale plan miejscowy zakazuje jego posadowienia, należy przestrzegać ustaleń zawartych w tym akcie prawa miejscowego. Co do zasady, dla parkanów nie ma wymogu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy pamiętać, by m.in.: ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, bramy i furtki w ogrodzeniu nie otwierały się na zewnątrz działki oraz nie posiadały progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Rozporządzenie to wprost zabrania także umieszczania na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Prawo wodne

Warto także w przypadku ogradzania działek inwestycyjnych sięgnąć do treści prawa wodnego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. W sytuacji, gdy ogrodzenie blokowałoby dostęp do wody, regionalny dyrektor gospodarki wodnej posiada uprawnienia, by nakazać jego usunięcie.

A zatem, jeśli nieruchomość nie znajduje się w pobliżu wody, nie został dla danego terenu uchwalony plan miejscowy to zamierzenia inwestora ograniczone są jedynie przez prawo budowlane (dyktujące maksymalną wysokość ogrodzenia) oraz przesłanki przepisów techniczno-budowlanych – podsumowuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Formalności po stronie właściciela nieruchomości

W sytuacji, gdy inwestor postanowił o wybudowaniu ogrodzenia, którego wysokość przekroczy 2,20 m zobowiązany jest do zgłoszenia budowy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. W przypadku zgłoszenia, w przeciwieństwie do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, nie jest przeprowadzane postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji. Budowę można rozpocząć po upływie 30 dni od dokonania kompletnego zgłoszenia – o ile w tym czasie organ administracji publicznej nie wyraził sprzeciwu. Ta tzw. „milcząca zgoda” organu jest ważna przez trzy lata – licząc od dnia rozpoczęcia robót podanego w zgłoszeniu. We wniosku zgłoszeniowym zawrzeć należy także zakres planowanych prac związanych z budową ogrodzenia, dostarczyć do niego szkic, na którym ujęte zostanie usytuowanie planowanej budowy oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt oraz ust. 7 ustawy – Prawo budowlane organ przyjmujący zgłoszenie inwestora może wnieść sprzeciw wobec jego zamierzenia budowlanego i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa ogrodzenia bez dopełnienia opisanych powyżej formalności administracyjnych stanowi samowolę budowalną. Oznacza to, że organ nadzoru budowlanego może nakazać jego rozbiórkę, lub, jeśli będzie to możliwe, ustalić zasady jego legalizacji. W tym drugim przypadku inwestorowi wyznaczony zostanie termin na dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia stosownej opłaty legalizacyjnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top