PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Opłacalność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Część pierwsza

Bartosz Antos
24 maja 2016
Nieruchomości
Działki

Czy opłacalne jest przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości? Opłata z takiego tytułu stanowi różnicę między wartością prawa własności, a wartością samego użytkowania wieczystego.

Podmioty uprawione do przekształcania

Użytkownik wieczysty musi spełniać pewne warunki określone przez przepisy prawne, by móc dokonać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoby fizyczne i osoby prawne, które w dniu 13 października 2005 roku były użytkownikami wieczystymi nieruchomości mają podstawy prawne do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego swojej nieruchomości we wspomniane prawo własności.

Z takim roszczeniem mogą wystąpić również osoby fizyczne będące wspomnianego dnia użytkownikami wieczystymi nieruchomości, w sytuacji, gdy użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z 26 października 1945 o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy w zamian za wywłaszczenie, bądź przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r. Przepis uwzględnia również osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami lokali biorących udział w nieruchomości wspólnej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego, lub spółdzielnie mieszkaniowe, które są właścicielami budynków mieszkalnych, bądź garaży.

Dodatkowo, żądanie dokonania takiego przekształcenia mogą zgłosić osoby fizyczne i prawne, które są następcami prawnymi podmiotów wspomnianych powyżej. W konsekwencji, prawo to przysługuje jednocześnie osobom, które nabyły prawo użytkowania wieczystego m.in. na postawie umowy sprzedaży, darowizny, czy także dziedziczenia po dniu 13 października 2005 r. Ważny jest jednak jeden warunek – prawo użytkowania wieczystego musi zostać ustanowione właśnie przed tą datą.

Konieczny wniosek i opłaty

By dokonać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy przedłożyć wniosek do organu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego jest to organ wykonawczy odpowiedniej jednostki samorządowej. Jest to np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarządu powiatu, lub zarządu województwa. Natomiast w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa taką decyzję administracyjną wydaje starosta. Kwestią, która zasługuje na szczególną uwagę jest odpłatność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Osoba, na rzecz której dokonano wspomnianego przekształcenia zobowiązuje się do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia. Stanowi ona różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością samego użytkowania wieczystego.

W praktyce ustalenie wartości tych sum następuje na podstawie sporządzonego na zlecenie właściwego organu operatu szacunkowego. Twory się go, w uproszczeniu, w oparciu o ceny rynkowe nieruchomości znajdujących się w pobliskiej okolicy. Na wniosek użytkownika opłata ta rozkładana jest na raty – zwykle na czas od 10 do 20 lat. Wnioskodawca może wystąpić również o skrócenie czasu spłaty poniżej 10 lat. Jeśli taki wniosek trafi w ręce urzędników, rozłożenie opłaty na raty jest obligatoryjne. Nieuiszczona część rozłożonej na raty opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Może zostać również wyrażona zgoda na zastosowanie innej stopy procentowej, aby doprowadzić do zmniejszenia oprocentowania nieuiszczonej części opłaty. Gdy mamy do czynienia z własnością Skarbu Państwa decyzje podejmuje wojewoda. Natomiast w przypadku własności samorządu terytorialnego – właściwa rada lub sejmik.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top