PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Opłata adiacencka i renta planistyczna – czy można odliczyć je od przychodu? Część druga

Bartosz Antos
26 lutego 2015
Nieruchomości
Nieruchomości

W poprzedniej części poradnika wyjaśniliśmy, kiedy gmina ma prawo nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej lub renty planistycznej.

Budowa infrastruktury technicznej

Również w przypadku budowy infrastruktury technicznej opłatę adiacencką uzna się za koszt pośredni. Warto podkreślić, że właściciele nieruchomości mogą ponosić nakłady na rzecz budowy jeszcze przed samym oddaniem infrastruktury do użytku. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, poczynione nakłady właściciela pomniejszają proporcjonalnie wartość nieruchomości dla celów wymierzenia opłaty. Podatnik może rozpoznać koszty w momencie ich poniesienia – poszczególne nakłady na budowę, jak i samą opłatę adiacencką. Jeśli opłatę adiacencką lub rentę uzna się za koszt bezpośredni uzyskania przychodu, pod uwagę bierze się formę zbycia nieruchomości.

Gdy mamy do czynienia z aportem nieruchomości

W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 września 2012r. uznano, że renta planistyczna uiszczona jako konsekwencja wniesienia nieruchomości do spółki komandytowej może stanowić koszt dopiero w chwili zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. Takie orzeczenie uzasadniono faktem, że aport nieruchomości do spółki osobowej w żaden sposób nie wiąże się z osiągnięciem przychodu. Sąd uznał taki wydatek za koszt pośredni. Dopiero jednak przy złożeniu przez podatnika odwołania od wyroku twierdzącego inaczej, wydanego przez NSA. Przykład ten dobitnie ilustruje ciągle namnażające się trudności przy kwalifikowaniu renty planistycznej jako kosztu bezpośredniego lub pośredniego.

Grunty, działki budowlane

Co z osobami fizycznymi sprzedającymi nieruchomość?

Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne może prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ze źródła odpłatnego. Koszty zbycia wpływają na ustalenie przychodu – pomniejszają cenę zbycia wynikającą z umowy. Przy zaznaczeniu, że umowa sama w sobie w żaden sposób nie definiuje kosztów odpłatnego zbycia. Z kolei koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia są elementem wpływającym na ustalenie dochodu i do ich ustalenia niezbędne jest skorzystanie z przesłanek zawartych w art. 22 ust. 6c ustawy i PIT, a nie zasady ogólne. Mogą być nimi poczynione w trakcie ich posiadania udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Ta kategoria w żaden sposób nie zawiera w sobie ani renty planistycznej, ani opłaty adiacenckiej.

Jednak takie wydatki można odliczyć od kosztów odpłatnego zbycia. Bez ich poniesienia bowiem nie byłoby możliwe zbycie nieruchomości w oparciu o warunki i kształt wynikające bezpośrednio z umowy – tłumaczy Bartosz Antos, Wiceprezes Zarządu Saveinvest. Nie powinno stanowić problemu to, że opłaty są najczęściej ponoszone po sprzedaży. A to ze względu na fakt, że rozliczenie podatku ma miejsce do dnia 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli do spłaty renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej dojdzie jeszcze później nic nie stoi na przeszkodzie, aby po prostu złożyć korektę rozliczenia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top