Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma określać szerokości dróg

Bartosz Antos
17 listopada 2013
Drogi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Droga do działki

Szerokość drogi publicznej musi określić rada gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to jeden z podstawowych dokumentów regulujących ład przestrzenny na terenie podległym gminie. Inaczej mówiąc, plan zagospodarowania przestrzennego precyzuje, co właściciele nieruchomości mogą wybudować, o jakich parametrach technicznych i jakim przeznaczeniu. Z MPZP możemy dowiedzieć się również co powstanie w przyszłości w sąsiedztwie posiadanej przez nas działki.

Pozostałe parametry określone w MPZP

Rada gminy podejmując uchwałę o ustaleniu MPZP musi koniecznie i obowiązkowo podać parametry dróg występujących w takim planie. W art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym ustawodawca precyzyjnie określił zasady modernizacji, a także rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej. Ustalenia zawierane w planie miejscowym muszą określać nie tylko układ komunikacyjny oraz towarzysząca mu infrastrukturę techniczną, ale także klasyfikację ulic, dróg oraz innych szlaków komunikacyjnych i ich parametry techniczne, w tym szerokość drogi.

Minimalna szerokość drogi – obligatoryjna czy nie

Wiele planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie posiada ustaleń w zakresie szerokości drogi w liniach rozgraniczających. W związku z takim stanem prawnym, rada gminy podejmując uchwałę o planie miejscowym, obligatoryjnie musi określić parametry dróg. W zakresie obowiązków rady gminy leży skonkretyzowanie parametru szerokości dróg w liniach rozgraniczających.

Droga, działki

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego projektu MPZP, zasadniczo określa minimalną szerokość drogi. Jednakże rada gminy nie ma obowiązku określać dróg na swoim terenie w takim samym parametrze.

W praktyce oznacza to, że rada gminy zobowiązana jest do zachowania szerokości minimalnej, może jednak wartość tę ustalić inaczej.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe