PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Plan zagospodarowania przestrzennego – czy inwestor może pokryć koszty jego sporządzenia? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
18 września 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Koszty sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają budżet gminy. Czy istnieją, przewidziane prawnie, sytuacje, w których to inwestor może samodzielnie sfinansować takie wydatki?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który determinuje możliwość przeprowadzenia konkretnego zamierzenia budowlanego w obrębie objętych nim nieruchomości. Dlatego właśnie, z perspektywy inwestorów, jest to zarazem jeden z najważniejszych dokumentów, z jakimi koniecznie powinni się zapoznać na jak najwcześniejszym etapie inwestycji, jak i najbardziej ograniczające ich zamierzenia, gminne narzędzie planistyczne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Koszty związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty związane ze sporządzeniem planu miejscowego obciążają budżet gminy – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwa. W myśl art. 21 § 2 wspominanej powyżej ustawy koszty sporządzenia planu obciążą budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; budżet województwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; budżet powiatu – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; inwestora realizującego inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

Gdy gminie brakuje środków

Aby dokładnie zanalizować przesłankę umożliwiającą pokrycie kosztów sporządzenia planu przez inwestora realizującego inwestycje celu publicznego warto przyjrzeć się konkretnym sprawom spornym. Największe problemy w tym zakresie, o czym świadczyć może ilość wydawanych w tej sprawie orzecznictw sądowych, przysparzają inwestycje w farmy wiatrowe. Takie zamierzenie, już na najwcześniejszym etapie – czyli właśnie planowania przestrzennego – wymaga bardzo dobrej i ścisłej współpracy pomiędzy inwestorami i gminą, a tej niestety nierzadko brakuje. Bardzo często również w budżetach gminnych po prostu brakuje środków na uchwalenie nowego planu. Dlatego właśnie inwestorzy chcą dofinansować sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoliłby na realizację elektrowni wiatrowej – powołują się przy tym na wyszczególnioną powyżej przesłankę z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy mają do tego prawo i czy budowa farm wiatrowych może zostać uznana za „realizację inwestycji celu publicznego”?

Działki budowlane

Kluczowe dla omawianej tu kwestii będzie stanowisko, jakie reprezentowane jest w większości orzecznictw sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 października 2008 r. (sygnatura akt: II SA/Gd 799/07) zastrzeżone zostało, iż gmina nie ma uprawnień, by domagać się finansowania kosztów sporządzenia planu przez przykładowo właścicieli nieruchomości nim objętych. Jednak może dojść do sytuacji, w której pokrycie kosztów nastąpi przez inny podmiot. Wtedy jest to uważane za sprawę wewnętrzną gminy, a jedynym warunkiem jest zachowanie wyznaczonej ustawowo procedury planistycznej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Warto sięgnąć także do orzecznictwa, jakie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w 6 lipca 2012 r. (sygnatura akt: II OSK 996/12). W tym wyroku z koeli znajdziemy stanowisko, zgodnie z którym wykorzystanie w ramach procedury planistycznej dokumentów sfinansowanych przez inwestora, nie powinno świadczyć o naruszeniu obowiązującego prawa, jeżeli nie został naruszony obiektywny porządek prawny.

Co w praktyce oznaczają rozstrzygnięcia zawarte w tych wyrokach, czyli jakie dokumenty może sfinansować inwestor oraz czy może mieć on bezpośredni wpływ na treść dofinansowanego planu miejscowego, którym jest jego działka objęta? O tym w kolejnej części artykułu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top