Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Plan zagospodarowania przestrzennego – czy inwestor może pokryć koszty jego sporządzenia? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
18 września 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Koszty sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają budżet gminy. Czy istnieją, przewidziane prawnie, sytuacje, w których to inwestor może samodzielnie sfinansować takie wydatki?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który determinuje możliwość przeprowadzenia konkretnego zamierzenia budowlanego w obrębie objętych nim nieruchomości. Dlatego właśnie, z perspektywy inwestorów, jest to zarazem jeden z najważniejszych dokumentów, z jakimi koniecznie powinni się zapoznać na jak najwcześniejszym etapie inwestycji, jak i najbardziej ograniczające ich zamierzenia, gminne narzędzie planistyczne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Koszty związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty związane ze sporządzeniem planu miejscowego obciążają budżet gminy – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwa. W myśl art. 21 § 2 wspominanej powyżej ustawy koszty sporządzenia planu obciążą budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; budżet województwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; budżet powiatu – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; inwestora realizującego inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

Gdy gminie brakuje środków

Aby dokładnie zanalizować przesłankę umożliwiającą pokrycie kosztów sporządzenia planu przez inwestora realizującego inwestycje celu publicznego warto przyjrzeć się konkretnym sprawom spornym. Największe problemy w tym zakresie, o czym świadczyć może ilość wydawanych w tej sprawie orzecznictw sądowych, przysparzają inwestycje w farmy wiatrowe. Takie zamierzenie, już na najwcześniejszym etapie – czyli właśnie planowania przestrzennego – wymaga bardzo dobrej i ścisłej współpracy pomiędzy inwestorami i gminą, a tej niestety nierzadko brakuje. Bardzo często również w budżetach gminnych po prostu brakuje środków na uchwalenie nowego planu. Dlatego właśnie inwestorzy chcą dofinansować sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoliłby na realizację elektrowni wiatrowej – powołują się przy tym na wyszczególnioną powyżej przesłankę z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy mają do tego prawo i czy budowa farm wiatrowych może zostać uznana za „realizację inwestycji celu publicznego”?

Działki budowlane

Kluczowe dla omawianej tu kwestii będzie stanowisko, jakie reprezentowane jest w większości orzecznictw sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 października 2008 r. (sygnatura akt: II SA/Gd 799/07) zastrzeżone zostało, iż gmina nie ma uprawnień, by domagać się finansowania kosztów sporządzenia planu przez przykładowo właścicieli nieruchomości nim objętych. Jednak może dojść do sytuacji, w której pokrycie kosztów nastąpi przez inny podmiot. Wtedy jest to uważane za sprawę wewnętrzną gminy, a jedynym warunkiem jest zachowanie wyznaczonej ustawowo procedury planistycznej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Warto sięgnąć także do orzecznictwa, jakie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w 6 lipca 2012 r. (sygnatura akt: II OSK 996/12). W tym wyroku z koeli znajdziemy stanowisko, zgodnie z którym wykorzystanie w ramach procedury planistycznej dokumentów sfinansowanych przez inwestora, nie powinno świadczyć o naruszeniu obowiązującego prawa, jeżeli nie został naruszony obiektywny porządek prawny.

Co w praktyce oznaczają rozstrzygnięcia zawarte w tych wyrokach, czyli jakie dokumenty może sfinansować inwestor oraz czy może mieć on bezpośredni wpływ na treść dofinansowanego planu miejscowego, którym jest jego działka objęta? O tym w kolejnej części artykułu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe