PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę – czy to możliwe?

Robert Tomaszewski
2 grudnia 2020
Budowa
Nieruchomości

Inwestorzy do tej pory nie mieli łatwego życia. Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę nie gwarantowało bowiem jeszcze możliwości faktycznego zrealizowania inwestycji. Ich największą bolączką była droga odwoławcza oraz stwierdzenie nieważności decyzji, z których to strony postępowania wielokrotnie korzystały. Sytuacja inwestorów zmieniła się jednak dzięki ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jak podważyć decyzję administracyjną?

Prawo administracyjne przewiduje wiele możliwości podważenia określonej decyzji administracyjnej. Z jednej strony służy temu droga odwoławcza. Z drugiej natomiast instytucja stwierdzenia nieważności. Ta pierwsza możliwość przysługuje stronie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Wówczas odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Po wydaniu decyzji przez organ II instancji, nadal istnieje możliwość kwestionowania rozstrzygnięcia. Trzeba jednak zwrócić się ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Inną instytucją jest stwierdzenie nieważności orzeczenia. Można unieważnić decyzję, która po pierwsze została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości. Bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Po trzecie takiej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco. Decyzji, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. Po piąte, która była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały. Po szóste orzeczenia, które w razie jego wykonania wywołałoby czyn zagrożony karą. Natomiast takiego, które zawiera wadę powodującą jego nieważność z mocy prawa.

Odrębności w Prawie budowlanym

Takie są ogólne reguły postępowania administracyjnego. Jak wiadomo jednak inne ustawy mogą przewidywać pewne odrębności i odmienności w tym zakresie. Taki wyjątek pojawia się między innymi w ustawie Prawo budowane. Po najnowszej dużej nowelizacji, która weszła w życie 19 września 2020 r., stwierdzenie nieważności decyzji, dotyczącej pozwolenia na budowę stało się niemożliwe po upływie określonego czasu. Z art. 37b tego aktu wynika bowiem, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Oczywiście o takie rozstrzygnięcie wciąż będzie można wystąpić. Organ administracji publicznej rozpatrujący kwestię stwierdzenia nieważności ograniczy się jednak do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskaże okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności. Taka modyfikacja przepisów do spore novum. Do tej pory stwierdzenie nieważności takiej decyzji było możliwe w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń. Dodatkowo w prawie administracyjnym niemal nie istnieje instytucja przedawnienia, a właśnie w ten sposób należy rozumieć art. 37b Prawa budowlanego – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co zmieniła nowelizacja Prawa budowlanego?

Na pewno modyfikacja przepisów daje pewien komfort inwestorom. Do tej pory żyli bowiem w strachu, że w każdej chwili możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji. To z kolei pociągało za sobą znaczne koszty i konieczność walki przed organami administracji publicznej, a potem przed sądami administracyjnymi. W dodatku następowały opóźnienia w realizacji inwestycji, co miało jeszcze dalej idące skutki. Warto bowiem podkreślić, że stwierdzenie nieważności decyzji wywołuje taki skutek, jakby dany akt administracyjny nigdy nie wszedł do obrotu prawnego, czyli nigdy nie został wydany. Jeżeli bazując na takim pozwoleniu na budowę, inwestor zdążył już wybudować określony obiekt stanowił on samowolę budowlaną. Bardzo możliwe zatem, że w krótkim czasie właściwy inspektor budowlany wydał nakaz rozbiórki. Na marginesie warto zaznaczyć, że w nowelizacji Prawa budowlanego podobny mechanizm ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wprowadzono w odniesieniu do użytkowania obiektu. Nie można więc stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Jak liczyć pięcioletni termin?

A jak właściwie liczyć ten pięcioletni termin? W ustawie wskazano, że w odniesieniu do pozwolenia na użytkowanie chodzi o 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. Ostatecznymi są natomiast po pierwsze decyzje wydane przez organ odwoławczy. Wydane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Po trzecie decyzje wydane w pierwszej instancji, w stosunku do których upłynął termin do wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Natomiast decyzje wydane w pierwszej instancji, w stosunku do których nastąpiło zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z kolei nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. W tym przypadku musimy mieć zatem na względzie dzień faktycznego odebrania przez stronę decyzji administracyjnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top